Bijgewerkt: 23 april 2024

ChristenUnie-Amstelveen organiseert gespreksavond over schuldhulpverlening

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
22-03-2024

De ChristenUnie-Amstelveen organiseert op dinsdag 2 april 2024 in het wijkcentrum De Meent, Orion 3 een gespreksavond over schuldhulpverlening. Aan de hand van stellingen zal door een panel worden gediscussieerd over de schuldhulpverlening in Amstelveen. Het panel zal bestaan uit personen die Schuldhulpmaatje Amstelveen, Humanitas / financieel café en de afd. Balans van de gemeente Amstelveen vertegenwoordigen en de burgerleden mevr. Sandra van Engelen van het CDA en mevr. Dianne Hoefakker van de ChristenUnie. Voor aanwezigen in de zaal is er gelegenheid om vragen te stellen. De discussie zal worden geleid door dhr. Bert de Pijper, oud-gemeenteraadslid van de ChristenUnie.

Het hebben van schulden kan een grote impact hebben op het leven van mensen. Schulden kunnen mensen “boven het hoofd groeien”, zodanig hun hele bestaan door hun schulden beheerst wordt. Schulden hebben in die situatie niet alleen een grote financiële impact, maar ze gaan het hele sociale leven van mensen beheersen. In die situatie is een goede schuldhulpverlening belangrijk. De ChristenUnie wil met deze avond het initiatief nemen om met elkaar in gesprek te gaan over de schuldhulpverlening in Amstelveen. Aan de hand van stellingen wordt met elkaar gediscussieerd over de kwaliteit van de schuldhulpverlening in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Bert de Pijper voorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen e.o.

Moet er een direct relatie zijn tussen schuldhulpverlening en armoedebestrijding en hoe kunnen we daaraan vorm geven? Wat kan er worden gedaan om te voorkomen dat mensen in een situatie terecht komen dat ze hun schulden niet meer kunnen aflossen? Welke preventieve maatregelen kunnen worden ingezet? Hoe kan maatwerk in de schuldhulp-verlening worden toegepast? Wat kan de overheid en/of particuliere organisaties bijdragen aan een gezond financieel beheer van mensen? Wat kan verbeterd worden in de schuldhulpverlening in de gemeente Amstelveen? Over deze vragen, maar ook over andere vragen rond schuldhulpverlening willen we met elkaar in gesprek gaan.

De ChristenUnie hecht aan een goed en zorgvuldig beleid rond de schuldhulpverlening. Schulden, waarvan men niet meer in staat is om ze af te lossen, hangen mensen als “molenstenen om de nek”. Dat moeten we met elkaar voorkomen. De ChristenUnie wil met deze gespreksavond daarin een bijdrage leveren. Wij hopen op een goed en informatief gesprek met elkaar!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.