Bijgewerkt: 1 december 2022

ChristenUnie-Amstelveen over de Perspectiefnota 2020

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
10-07-2019

De ChristenUnie-Amstelveen vindt dat Perspectiefnota 2020 een Perspectiefnota is die enerzijds ambitie en lef uitstraalt, maar anderzijds wel de vraag opwerpt: kunnen we het allemaal wel betalen?

'Een Perspectiefnota, die de problemen, waar Amstelveen voor staat, wil oplossen, maar aan de andere kant ook veel geld kost. De ChristenUnie krijgt de indruk dat bij het overzicht van de reservepositie, wordt uitgegaan van het meest gunstige scenario. Wij zijn daarom blij met de toezegging van de wethouder om de financiën van de gemeente Amstelveen een stresstest te laten ondergaan, waarbij voor ons belangrijk is dat ook minder gunstige scenario’s worden meegenomen', aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen tijdens zijn toespraak in de gemeenteraadsvergadering op 10 juli 2019


De ChristenUnie staat voor een samenleving, waarin we omzien naar elkaar. Wat ons betreft spelen ook de kerkgenootschappen uit onze stad daarin een belangrijke rol. Veel van onze kerkgebouwen zijn niet alleen monument, maar ook het gebouw van het hart van veel Amstelveners. En dat moeten we zo behouden. Om die reden zal de ChristenUnie, samen met het CDA, gesteund door veel andere fracties, de motie 'Een kerkenvisie voor Amstelveen' indienen.

'De ChristenUnie is blij dat deze Perspectiefnota er voor kiest om het sociale domein van een dekkende financiering te voorzien, ondanks het gegeven dat de rijksoverheid kortingen heeft doorgevoerd. Het gevolg daarvan is dat er middelen beschikbaar zijn om het voorzieningenniveau in onze samenleving op een hoog niveau voort te zetten. De ChristenUnie vindt wel dat bij de schuldsanering een integrale aanpak en maatwerk meer vorm moet krijgen.

Voor de ChristenUnie is ook essentieel dat er de komende jaren voldoende geld beschikbaar is voor de infrastructuur, het sociaal domein en de duurzaamheid in met name de ouder wordende wijken van Amstelveen. Amstelveen heeft prachtwijken en dat moeten we zo houden. Hoe gaat het college dit allemaal regelen en organiseren, maar vooral ook financieren? Een derde belangrijke punt is dat bij alle grote projecten (Amstelveenlijn, A9 en Stadshart) waar Amstelveen voor staat, de kleinere plannen, zoals onderhoud van speeltuinen, trapveldjes en fietspaden, niet vergeten worden.' aldus Bert de Pijper.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.