Bijgewerkt: 28 november 2022

ChristenUnie-Amstelveen over de werkzaamheden op het Keizer Karelplein

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
12-04-2019

De ChristenUnie-Amstelveen zal in de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) van komende dinsdag 16 april 2019 aan het college vragen stellen over de wegwerkzaamheden op het Keizer Karelplein en de Keizer Karelweg. Op de website van de gemeente Amstelveen https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/wegwerkzaamheden/keizer-karelplein is hierover nadere informatie verschenen.

'De ChristenUnie is het college erkentelijk dat het realiseren van de rotonde op het Keizer Karelplein naar voren is gehaald. De andere kant is wel dat we ons zorgen maken over deze werkzaamheden in relatie met alle andere wegwerkzaamheden die op dit moment plaatsvinden in Amstelveen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de doorstroming van het verkeer in onze stad. Wij maken ons met name zorgen over de timing van alle wegwerkzaamheden die op dit moment plaatsvinden in onze stad' - aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.Op de website van de gemeente Amstelveen zijn wegwerkzaamheden op het Keizer Karelplein en de Keizer Karelweg tussen Keizer Karelplein en Handweg aangekondigd. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 29 april en 26 juli 2019. Op het Keizer Karelplein en de kruising Kastanjelaan - Lindenlaan met de Keizer Karelweg zullen rotondes worden aangelegd. De Keizer Karelweg en een deel van de Van der Hooplaan worden opnieuw geasfalteerd. De Keizer Karelweg tussen Keizer Karelplein en de Handweg wordt in de periode van 6 mei tot 1 juli afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 13 februari 2019


'De ChristenUnie maakt zich zorgen wat deze werkzaamheden in relatie tot alle andere wegwerkzaamheden in de gemeente Amstelveen voor de doorstroming van het verkeer. Om die reden willen wij een aantal vragen aan het college te stellen, hoe men een verkeersinfarct in het centrum van Amstelveen denkt te voorkomen. Vragen die wij hebben, zijn o.a. de volgende. Waarom is er niet voor gekozen om deze werkzaamheden tijdens de zomervakantie te laten plaatsvinden? Heeft dit te maken met de aanleg van de drie ongelijkvloerse kruisingen op de Beneluxbaan? Kunnen de op de website aangegeven alternatieve routes het extra verkeer opvangen?'

'Tenslotte is de ChristenUnie van mening dat de informatie over de verschillende werkzaamheden versnipperd wordt gebracht. Wij willen erop aandringen dat het college een kalender gaat publiceren van alle verdere werkzaamheden in 2019 die in de gemeente Amstelveen plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen zelf, welke gevolgen dat heeft voor het autoverkeer, fietsverkeer en het Openbaar Vervoer en in welke periode die werkzaamheden gaan plaatsvinden' - aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.