Bijgewerkt: 28 november 2021

ChristenUnie-Amstelveen over het aantal verloren ID-bewijzen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
23-07-2019

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft  schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld over het aantal kwijtgeraakte identiteitsdocumenten in de gemeente Amstelveen. Aanleiding voor de vragen is het feit dat de minister van Justitie en Veiligheid onlangs zijn bezorgdheid heeft geuit over de stijging van het aantal vermiste identiteitsdocumenten in Nederland. In de berichtgeving hierover werd de veronderstelling geuit dat een deel van deze vermiste documenten in het criminele circuit terecht komen en daar worden gebruikt voor dubieuze doeleinden. De fractie van de ChristenUnie wil weten of dat beeld ook op Amstelveen van toepassing is.

'Wij willen daarom weten hoeveel identiteitsdocumenten van inwoners van Amstelveen de afgelopen jaren (2015 tot en met 2019) vermist zijn geraakt en of het landelijke beeld, namelijk een stijging van het aantal document dat kwijt is geraakt, ook in Amstelveen te zien. Ook zijn we benieuwd of er inzicht is over de oorzaak dat documenten zijn zoekgeraakt en met name of er cijfers zijn hoeveel “Amstelveense” identiteitsdocumenten in het criminele circuit zijn verdwenen? Tenslotte zijn we benieuwd onder welke voorwaarden er door de gemeente Amstelveen een nieuw identiteitsdocument wordt afgegeven'- aldus Bert de Pijper, voorzitter van de fractie van de ChristenUnie- Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


Nieuwe cijfers: Volgens de Validata Group zijn in 2018 zijn bijna 340.000 identiteitsbewijzen opgegeven als gestolen of vermist. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de RDW. Dat komt neer op bijna 900 documenten per dag. Tegelijkertijd is identiteitsfraude in 2018 verdubbeld ten opzichte van 2016. Lees ook: Identiteitsfraude en criminaliteit

Schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie aan het College van B en W

Geacht College van B en W,

De minister van V en J heeft onlangs zijn bezorgdheid geuit over de stijging van het aantal vermiste identiteitsdocumenten in Nederland. In de berichtgeving hierover werd de veronderstelling geuit dat een deel van deze vermiste documenten in het criminele circuit terecht komen en daar worden gebruikt voor dubieuze doeleinden.

De fractie van de ChristenUnie vraagt zich af hoe dit beeld voor Amstelveen is.

De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college?

1.         Is bekend hoeveel identiteitsdocumenten van inwoners van Amstelveen de afgelopen jaren (2015 tot en met 2019) vermist zijn geraakt? En is daarin een uitsplitsing te maken naar het type identiteitsdocument te maken (paspoort, ID-kaart, rijbewijs, enz.).

2.         Is het landelijke beeld, namelijk een stijging van het aantal document dat kwijt is geraakt, ook in Amstelveen te zien ?

3.         Is er inzicht over de oorzaak dat documenten zijn zoekgeraakt en met name hoeveel documenten in het criminele circuit verdwijnen ?

4.         Wat wordt er van een iemand verwacht als hij zijn identiteitsdocument kwijt raakt ?

5.         Hoe wordt nagegaan of degene die een identiteitsdocument is kwijtgeraakt, al zijn verplichtingen (bijv. aangifte bij politie) is nagekomen ?

6.         Onder welke voorwaarden wordt er door de gemeente Amstelveen een nieuw identiteitsdocument afgegeven ?

7.         Krijgt Amstelveen informatie van andere gemeenten / politie over het aantal kwijtgeraakte identiteitsdocumenten, die oorspronkelijk in Amstelveen zijn afgegeven, en zo ja, hoeveel zijn dat er de afgelopen jaren geweest?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS