Bijgewerkt: 28 november 2021

ChristenUnie-Amstelveen pleit voor behoud dagbesteding

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
07-05-2013

De ChristenUnie-Amstelveen pleit voor een behoud van dagbesteding voor onder meer dementerende bejaarden en verstandelijk beperkten. Deze dagbesteding mag niet verdwijnen. Alles op alles wil de partij zetten om deze belangrijke zorg in stand te houden voor Amstelveners.

Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amstelveen: ”Deze zorg is ontzettend belangrijk voor onze stad en voor de mensen die daarmee te maken hebben. Dagbesteding kan voorkomen, dat mantelzorgers overbelast raken en uitvallen. Maar ook geeft het structuur en houvast aan de cliënt zelf. Ik moet er niet aan denken, als we dit niet meer zouden kunnen bieden aan deze Amstelveners. Het zou de kwaliteit van hun leven ernstig verschralen.”

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 23 april 2013


Het Rijk heeft besloten om vanaf 1 januari 2015 zowel de individuele begeleiding als de groepsbegeleiding uit de Awbz naar de gemeenten over te hevelen. Daarmee wordt een gemeente verantwoordelijk voor deze zorg. Het rijk legt daarbij de gemeenten een bezuiniging van 35% op.

Zoals het er nu uitziet, worden gemeenten niet verplicht om dergelijke begeleiding aan hun inwoners aan te bieden. Maar voor de ChristenUnie is daar geen denken aan: “De dagbesteding is nog maar de basis. Ook moet naar de mening van de ChristenUnie bijvoorbeeld de casemanager dementie blijven bestaan in 2015 en ook in de jaren daarna. Onmisbaar voor een goede zorg.

We zullen met zijn allen als gemeenteraad en als stad creatief moeten onderzoeken, hoe we deze zorg kunnen blijven bieden, ook bij een doorvoering van een bezuiniging van 35%. Waarschijnlijk zal voor groepsbijeenkomsten gebruik moeten worden gemaakt van eigen gemeentelijk vastgoed, bijvoorbeeld in de wijkcentra, met behulp van meer vrijwilligers en tegen aanzienlijk minder administratiekosten dan nu het geval is. “Maar wat de ChristenUnie betreft, komt er hiervoor een oplossing. Daarvoor is deze zorg onmisbaar in onze stad,” aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS