Bijgewerkt: 27 november 2021

ChristenUnie-Amstelveen pleit voor een Amstelveense versie van Wmo

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
16-10-2017

De ChristenUnie-Amstelveen zal in de komende vergadering van de commissie Burgers en Samenleving van 18 oktober 2017 een voorstel doen om een Amstelveens systeem van eigen bijdragen Wmo in te voeren. 'De Wmo biedt aan gemeenten de mogelijkheid om een eigen systeem van eigen bijdragen te ontwikkelen. Amstelveen maakt van die mogelijkheid tot nu toe geen gebruik. Het wordt hoog tijd, dat Amstelveen dat wel gaat doen. Mensen die gebruik maken van de voorzieningen uit de Wmo en een laag inkomen hebben, hoeven in dat geval geen, of een klein bedrag aan eigen bijdragen betalen. Dan geven we echt inhoud aan het 'mensen maken Amstelveen', -aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


De ChristenUnie heeft het initiatief genomen om op de agenda van de komende vergadering van de commissie Burgers en Samenleving te gaan spreken over een 'eigen' Amstelveens systeem van eigen bijdragen Wmo. De ChristenUnie is blij, dat de andere fracties dit agendavoorstel steunen. Dat betekent, dat er een breed draagvlak is om te onderzoeken, of er wat gedaan kan worden aan de hoogte van de eigen bijdragen voor de Wmo voor mensen die Wmo-voorzieningen nodig hebben, met een laag inkomen.

'Uit de praktijk komen geluiden, dat mensen geen gebruik maken van Wmo-voorzieningen door de hoogte van de eigen bijdragen. Dat mag niet voorkomen! Nu kan in individuele gevallen kwijtschelding worden verleend. De ChristenUnie vindt, dat dat een recht moet worden voor de lagere inkomens om geen, of een lager bedrag aan eigen bijdragen te betalen. In Amstelveen zijn er de afgelopen jaren financiële overschotten uit het sociaal domein overgeheveld naar de algemene reserve. De ChristenUnie-Amstelveen vindt, dat dit geld ten goede moet komen aan het mensen die een beroep moeten doen op voorzieningen uit het sociaal domein.

Daarom moet er een Amstelveens systeem van eigen bijdragen voor de Wmo komen, waarbij minder tot geen eigen bijdrage Wmo hoeft te worden betaald door personen uit de laagste inkomenscategorieën. De ChristenUnie zou graag zien, dat een Amstelveens systeem nog per 1 januari 2018 kan worden ingevoerd. Een werkgroep, bestaande uit leden van de commissie Burgers en Samenleving moet de invoering hiervan gaan voorbereiden. Een Amstelveens systeem van eigen bijdragen voor de Wmo, dan ondersteunen we echt de mensen met een laag inkomen', -aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS