Bijgewerkt: 13 augustus 2022

ChristenUnie-Amstelveen presenteert haar kieslijst van 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
28-01-2022

De ChristenUnie is al jaren een constante factor in de gemeenteraad van Amstelveen. Het was dit keer onzeker of de ChristenUnie-Amstelveen wel mee zou kunnen doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De ChristenUnie is een partij die gelooft in een God die betrokken is bij het wel en wee van de mens, maar ook betrokken is bij de politiek en een God die wonderen kan doen. Wij hebben het als heel bijzonder ervaren dat er, mensen op ons pad kwamen die wij niet eerder kenden en die graag met de ChristenUnie wilden meedoen. Met gepaste dankbaarheid en trots daarom nu een kieslijst met 8 vertrouwde en 4 nieuwe namen, waarmee de partij verwacht hoge ogen te gooien in de verkiezingen van 16 maart 2022.

Bert de Pijper voert bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de lijst aan van de ChristenUnie in Amstelveen. Bert is inmiddels bijna 12 jaar gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. Hij is jurist en auteur. Henk Stoffels staat op plek 2. Henk is al 8 jaar betrokken als burgerraadslid in de commissie Ruimte Wonen en Natuur. Nummer 3 op de lijst Henriëtte Nakad-Weststrate. Henriëtte is de eerste nieuwkomer op onze kieslijst . Zij is oud-advocaat en doctor in de rechtsgeleerdheid. Haar aandacht gaat uit naar het herstel van het vertrouwen in de overheid. Henriëtte is bekend door haar strijd tegen de misstanden in de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. Het belang van het kind moet altijd voorop staan.

Foto Amstelveen
(Foto ChristenUnie-Amstelveen - 2022)

Henriëtte Nakad-Weststrate, Dianne Hoefakker-Laanstra, Bert de Pijper en Henk Henk Stoffels van de ChristenUnie-Amstelveen


Nummer 4 op de lijst: Dianne Hoefakker-Laanstra. Dianne was docent maatschappijleer, en houdt zich nu bezig met het opleiden en coachen van MBO en VO-docenten. Eerder ondersteunt zij scholen, begeleiders en zij-instromers. Nummer 5 op de lijst Robert de Graaff. Hij is adviseur en houdt zich bezig met de grote transities, waar we als samenleving doorheen gaan. Energie, water, klimaatverandering, landbouw, natuur, en nu ook met hoe we beter kunnen omgaan met COVID landelijk, regionaal en lokaal. Transities, waar we als samenleving alleen met elkaar doorheen kunnen komen. Samen dus met elkaar. Ook de kwetsbaren in onze samenleving. De ChristenUnie wil met anderen invulling geven aan die samenwerking. Vanuit het hart en het hoofd. Zo bouwen we aan een vernieuwd vertrouwen van en tussen samenleving en overheden. Nationaal, regionaal en lokaal. Te beginnen in Amstelveen.

Nummer 6 is Herman van Veelen. De tweede nieuwkomer. Herman van Veelen (31) is een van de oprichters van christelijke leefgemeenschap "Dorothy", in het buitengebied van Amstelveen. Samen met zijn vrouw Anna Blomgren publiceerde hij onlangs een rapport over religieuze leefgemeenschappen in Nederland.

Daarnaast beschikt de ChristenUnie-Amstelveen over specialisten en adviseurs: op het gebied van financiën, sport, religie, schuldhulpverlening en milieu. Ons verkiezingsprogramma vindt u op de website (Word document 55 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.