Bijgewerkt: 3 december 2021

ChristenUnie-Amstelveen vragen over het kunstwerk op het Keizer Karelplein

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
06-11-2019

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen wil zijn vragen stellen aan Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer in verband met het toekomstige kunstwerk op het Keizer Karelplein:

Mondelinge vragenronde ex art. 38 Reglement van orde kunstwerk op het Keizer Karelplein. In de raadsvergadering van 27 maart 2019 en de daaraan voorafgaande vergadering van de commissie B en S is intensief gediscussieerd over het raadsvoorstel voor het tot stand brengen van een kunstwerk op het Keizer Karelplein. Het raadsvoorstel betrof de plaatsing van een door de Zandvoortse kunstenares Margot Berkman te creëren kunstwerk op de nieuw tot stand te brengen rotonde op dat plein. Eén van de discussiepunten die rond dit voorstel speelde was of dit raadsvoorstel op een later moment behandeld zou kunnen worden, zodat mede in het kader van de totstandkoming van de cultuurnota, onderzocht zou kunnen worden of dit kunstwerk aan een Amstelveense kunstenaar gegund kon worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Wethouder Ellermeijer gaf in de tweede termijn tijdens de behandeling in de commissie B en S aan dat uitstel zou leiden dat het Keizer Karelplein opnieuw stil gelegd zou moeten worden voor het verkeer bij een latere plaatsing van het kunstwerk, en dat dit tot hogere kosten zou leiden dan de plaatsing van het kunstwerk alleen, die in het raadsvoorstel begroot waren op € 75.000.

De werkzaamheden van de rotonde zijn inmiddels eind juli 2019 afgerond. Echter tot op heden (3 maanden na de oplevering van de rotonde) is het middengebied van de rotonde nog steeds een kale vlakte. Dat brengt de fractie van de ChristenUnie er toe om de volgende vragen te stellen aan wethouder Ellermeijer:

1. Hoever is mevr. Berkman inmiddels gevorderd met het tot stand brengen van het kunstwerk voor het Keizer Karelplein? Op haar website wordt aangegeven dat het kunstwerk de 2de helft van 2019 geplaatst zal worden. Is al bekend, wanneer het kunstwerk geplaatst gaat worden en welke gevolgen heeft de plaatsing voor het verkeer op het Keizer Karelplein?

2. Wat zijn de meerkosten van de plaatsing van het kunstwerk, nu het kunstwerk pas geplaatst zal gaan worden, ver nadat de werkzaamheden aan de rotonde voltooid zijn? Wat is de oorzaak van de vertraging? En als mevr. Berkman verantwoordelijk is voor de vertraging, kunnen dan de extra kosten op haar verhaald worden, met als reden: te late oplevering van het kunstwerk.

3. Waarom heeft de wethouder destijds zo’n druk op de behandeling van het raadsvoorstel gezet met de mededeling dat het uit kostenoverwegingen zo belangrijk was dat er tot besluitvorming werd gekomen, terwijl nu, zeven maanden na de besluitvorming, er nog niets is gebeurd?

4. Is hier sprake geweest van een willens en wetens verkeerd informeren van de raad? In politiek Den Haag wordt het bewust verkeerd informeren door een bewindsman van het parlement beschouwd als een 'politieke doodzonde'. Deelt de wethouder die kwalificatie?

5. Is de wethouder van mening dat hij met zijn stellingname dat besluitvorming over het kunstwerk moest plaatsvinden in de raadsvergadering van 27 maart 2019, zodat het kunstwerk tegelijk geplaatst kon worden bij de inrichting van de rotonde, zich schuldig heeft gemaakt aan een 'politieke doodzonde?'

6. Met de kennis en inzichten van vandaag, is de wethouder dan van mening dat de gemeente het kunstwerk beter had kunnen gunnen aan een Amstelveense kunstenaar/ kunstenares, zodat onze eigen kunstsector zich had kunnen profileren door een Amstelveense kunstenaar een 'landsmark' op deze bijzondere plek in Amstelveen tot stand te laten brengen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS