Bijgewerkt: 4 december 2021

ChristenUnie-Amstelveen wil Airbnb-beleid met draagvlak in de samenleving

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
06-12-2017

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 december 2013 bij de behandeling van het voorstel over Airbnb een motie (doc. 2 pagina’s) indienen, met als doel dat voor invoering van een nieuw beleid eerst een aantal vraagpunten moeten zijn beantwoord. 'Het is belangrijk, dat het nieuwe beleid “Tijdelijk verblijf en woningdelen” (Airbnb) draagvlak krijgt in de Amstelveense samenleving. Dat geldt zowel t.a.v. de voor- als tegenstanders van Airbnb. Daarom is het belangrijk, dat voordat het nieuwe beleid wordt ingevoerd, eerst een aantal belangrijke vragen over de invulling van dat beleid beantwoord zijn. Anders wordt een goede handhaving onmogelijk. Een breed draagvlak in de samenleving staat of valt met het goed kunnen handhaven van dat beleid,' - aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


Het college van B en W is van plan een nieuw beleid “Tijdelijk verblijf en woningdelen” te gaan invoeren. Kern daarvan is, dat Airbnb in plaats van maximaal 60, nog maximaal 30 dagen is toegestaan. 'We kunnen ons vinden in een beperking tot maximaal 30 dagen van Airbnb. Het probleem is echter, dat het raadsvoorstel nog teveel open einden heeft. Een aantal delen van het beleid is voor verschillende uitleg vatbaar. Ook staat niet in het beleid  waarom het college woningdelen alleen voor bepaalde delen van Amstelveen wil toestaan en bijvoorbeeld, waarom niet alleen voor bepaalde categorieën personen, zoals studenten of statushouders.

De vraag is ook, of het beleid op sommige punten niet te streng is. Bij een uitwisselingsweekend van verenigingen, zal het niet meer mogelijk zijn om meer dan vier personen een nacht in je huis, bijvoorbeeld op de zolderverdieping, te laten overnachten. Ook vragen wij ons af of het beleid t.a.v. verhuur van hospitakamers niet te streng is. Tenslotte blijft het maar de vraag, of overlast van “Airbnb-gangers” voor buren en andere omwonenden bij de invoering van dit nieuwe beleid voorkomen wordt. Kortom, het college heeft nog een hoop huiswerk te doen, voordat dit nieuwe beleid rond Airbnb kan worden ingevoerd' - aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.