Bijgewerkt: 27 november 2021

ChristenUnie-Amstelveen wil een verkeersvriendelijke Bovenkerkerweg

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
10-12-2016

In de komende gementeraadsvergadering op 14 december 2016 zal de verkeersdoorstroming c.q. -afwikkeling tussen de N201 en de A9 aan de orde zijn. De komst van het Nationaal Tenniscentrum (NTC) op het sportpark 'De Kegel' vraagt om oplossingen voor de aansluiting op de Bovenkerkerweg. Het raadsvoorstel gaat uit van een plan, dat volgens de ChristenUnie-Amstelveen meer aanpassingen omvat dan strikt nodig zijn. Een motie van deze partij moet het college aansporen tot enkele heroverwegingen.“Wij erkennen, dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Niemand is ermee gebaat als de Bovenkerkerweg dichtslibt, wanneer eenmaal het NTC in gebruik wordt genomen. Het schiet echter zijn doel voorbij, wanneer over een langere afstand een dubbele rijstrook wordt gerealiseerd, die een aanzuigende werking zal hebben op het verkeer en uiteindelijk toch weer overgaat in enkele rijbanen, zodat alsnog het verkeer vastloopt. Bovendien zal de oversteek vanaf de Nesserlaan voor fietsers, die in de huidige situatie doeltreffend en overzichtelijk is, veranderen in een onneembare vesting.” Aan het woord is CU-burgerlid Maria Vlaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maria Vlaar, burgerlid voor de ChristenUnie-Amstelveen


Er zijn nog andere verbeteringen denkbaar voor de toegang vanaf de Bovenkerkerweg naar het toekomstig NTC, zodanig dat het verkeer hiernaartoe eerder de verkeersstroom verlaat. Ook op die manier kunnen verstoppingen worden vermeden. “Die ruimte is er,” aldus Vlaar, “dus waarom zouden we die niet benutten?”

Verder zou onderzocht kunnen worden, of een ‘groene golf’ de doorstroming van het verkeer hier zal kunnen bevorderen. Alle verkeerslichten vanaf de kruising met de Noorddammerlaan/Sportlaan tot aan de N201 zouden in een dergelijk onderzoek meegenomen moeten worden. Een groene golf heeft bovendien als positief bijeffect, dat te hard rijden wordt ontmoedigd. Tot slot zal de realisatie van een P&R bij de Uithoornlijn en de N201 uiteindelijk tot een substantiële vermindering van het autoverkeer op de Bovenkerkerweg moeten leiden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS