Bijgewerkt: 16 augustus 2022

ChristenUnie-Amstelveen wil helderheid over zorgmijders in de jeugd-ggz

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
26-01-2015

De ChristenUnie in Amstelveen maakt zich zorgen over zorgmijders vanwege de ouderbijdrage in de jeugd-ggz. De inkomensonafhankelijke ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan oplopen tot 1500 euro per jaar. De eerste signalen wijzen erop, dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen. De ChristenUnie wil daarom van het college weten, hoe de situatie is in Amstelveen en heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. Jacqueline Koops fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen: “Het gaat om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Het kan niet zo zijn, dat deze kinderen de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiële drempel.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Koops verwijst naar het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarin staat, dat bij alle maatregelen de belangen van het kind de eerste overweging zijn. "De ouderbijdrage kan de toegankelijkheid en de effectiviteit van jeugdhulp hinderen. Het levert een drempel voor behandeling en kan tot stress situaties leiden bij ouders in vaak toch al kwetsbare gezinnen. Dat is echt niet gewenst."

De ChristenUnie heeft tijdens het debat over de transitie jeugdzorg op 22 januari 2015 in de Tweede Kamer gepleit voor uitstel van invoering van de ouderbijdrage. De staatssecretaris wil dit niet. Wel heeft de staatssecretaris toegezegd, dat wanneer uit onderzoek blijkt, dat de ouderbijdrage drempels opwerpt, daar consequenties aan zullen worden verbonden. “Als blijkt, dat veel ouders afzien van psychiatrische zorg voor hun kind vanwege de ouderbijdrage dan moet de staatssecretaris dat wel weten. Het is daarom belangrijk, dat de gemeente goed inzichtelijk heeft, of er sprake is van zorgmijding vanwege de ouderbijdrage. Ook willen we, dat de raad hier periodiek over wordt geïnformeerd”, aldus Jacqueline Koops.

Door de nieuwe jeugdwet, die 1 januari 2015 is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De ouderbijdrage kan oplopen tot 1500 euro per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen, of verblijf. Voor de jeugd-ggz is de ouderbijdrage een forse verandering ten opzichte van vorig jaar. Er wordt onder de nieuwe Jeugdwet geen onderscheid meer gemaakt tussen de jeugd-ggz wat betreft de psychische gevallen die bij de gemeenten liggen en lichamelijke ziekten die bij de zorgverzekeraars terecht komen. Het probleem van de ouderbijdrage is hierdoor veroorzaakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.