Bijgewerkt: 1 april 2023

ChristenUnie-Amstelveen wil oplossing voor 21 tijdelijke Wsw-contracten

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
08-12-2014

Net als een aantal andere partijen in de Amstelveense gemeenteraad, wil de ChristenUnie een oplossing voor de 21 personen die op een tijdelijk contract bij de AM Groep werken. Zij verliezen per 1 januari 2015 hun contract en raken dus werkloos. Volgens de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Jacqueline Koops, is dat geen goed begin van de overgang van deze kwetsbare groep naar de gemeente.

Jacqueline Koops, die zelf tot april 2014 als wethouder verantwoordelijk voor de AM Groep was, maakt duidelijk: “Wat we volgend jaar ook beslissen over de AM Groep, er moet nú een oplossing komen voor de 21 tijdelijke contractanten. Zij hebben nu werk, al een hele tijd overigens, en er is dus een match, dus waarom kan de gemeente die contracten niet overnemen? Of desnoods  toch nog een keer mogelijkerwijze verlengen? Deze mensen komen per 1 januari 2015 toch onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, dus de gemeente zal meteen werk voor ze moeten zoeken. Gek natuurlijk, want ze hebben nu werk. Laten we ervoor zorgen, dat ze dat werk kunnen behouden.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, (r) fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen spreekt tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 3 december 2014


“Bovendien”, zo vervolgt zij, “voor deze groep geldt des te meer, dat het voor hen veel te spannend is om zo lang in onzekerheid te zitten. Het gaat om mensen met een psychische beperking, een verstandelijke beperking, of een lichamelijke handicap, of soms een combinatie daarvan. We hebben als een gemeente een bijzonder zorgplicht voor deze mensen. Zo zie ik dat althans. Deze mensen moeten goed begeleid worden. Ik heb al twee telefoontjes ontvangen van bezorgde Wsw-ers. Ze weten niet goed, waar ze aan toe zijn. Dat is niet de bedoeling. Ik hoop van harte, dat de wethouder spoedig met een oplossing kan komen.” Net als de ChristenUnie, pleiten ten minste ook SP, CDA en PvdA voor een oplossing voor deze 21 mensen met een tijdelijk Wsw-contract.

Wsw?

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Mensen met een lichamelijke, psychische, of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. De Rijksoverheid geeft gemeenten geld om deze mensen aan het werk te helpen. Dit gebeurt via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het kabinet brengt de sociale werkvoorziening vanaf 2015 onder in gemeentelijke werkbedrijven. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Participatiewet. Deze wet gaat in op 1 januari 2015. Onder de Participatiewet vallen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.