Bijgewerkt: 5 december 2022

ChristenUnie-Amstelveen wil opschorting van ouderbijdrage Jeugd-GGZ

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
09-02-2015

De ChristenUnie-Amstelveen heeft het college verzocht om de ouderbijdrage in de Jeugd-GGZ op te schorten nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage. ChristenUnie-fractievoorzitter Jacqueline Koops: “De ouderbijdrage in de Jeugd-GGZ kan oplopen tot 1500 euro per jaar. De eerste signalen wijzen erop, dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen. Het gaat om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Het kan niet zo zijn, dat deze kinderen de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiële drempel. Wij willen daarom, dat het college de ouderbijdrage niet int.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


De ChristenUnie heeft vorige week in de Tweede Kamer gepleit voor uitstel van invoering van de eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensonafhankelijk en kan oplopen tot wel 1500 € per jaar. "Voor mensen met een zeer beperkt inkomen is er waarschijnlijk de mogelijkheid om hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen, maar voor mensen met een inkomen daar net boven, is 1500 € een zeer groot bedrag, soms zelfs te vergelijken een maandinkomen. Dat kan grote financiële gevolgen hebben, soms met huisuitzetting tot gevolg. Dat moeten we dus niet willen", aldus Koops, die al eerder hierover vragen stelde aan het college. 

Sinds vorige week verschijnen er berichten in het nieuws, dat er gemeenten zijn die inderdaad de inning van de eigen bijdragen hebben opgeschort. Groot voorbeeld daarvan is de gemeente Den Haag. Koops: "Naast opschorting van de ouderbijdrage willen wij ook weten, hoeveel het kost om de ouderbijdrage te innen. Als ChristenUnie vinden wij, dat beleid ook efficiënt moet zijn. Het moet niet zo zijn, dat de administratieve lasten om deze bijdragen te innen, zo hoog zijn, dat er weinig van overblijft. Vandaar, dat wij het college vragen om daar onderzoek naar te doen en niet ondoordacht Rijksbeleid uit te voeren."

Door de nieuwe jeugdwet, die 1 januari 2015 is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De ouderbijdrage kan oplopen tot 1500 euro per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf. Het is aan gemeenten om de ouderbijdrage te innen. De jeugdwet geeft gemeenten de mogelijkheid om af te zien van het innen van de ouderbijdrage. Lees meer over de ouderbijdrage.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.