Bijgewerkt: 8 december 2021

ChristenUnie-Amstelveen wil subsidie van het Noorddamcentrum behouden

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
21-09-2014

Het voornemen van het college om alle subsidie aan het Noorddamcentrum in te trekken is onterecht, vindt de fractie van de ChristenUnie in de Amstelveense gemeenteraad. In de commissievergadering Burgers en Samenleving van afgelopen woensdag 17 september 2014 viel zij verantwoordelijk wethouder Jeroen Brandes (PvdA) hard hierover aan.

De ChristenUnie vindt, dat de intrekking van de subsidie in strijd is met het beleid van de gemeenteraad, dat in 2012 is vastgesteld. Jacqueline Koops, fractievoorzitter van de ChristenUnie: "Nog onlangs, in 2012, heeft de gemeenteraad het nieuwe welzijnsbeleid vastgesteld. Wijk- en buurtcentra kregen een eigen budget voor onder meer beheer en activiteiten. Het Noorddamcentrum, dat onmiskenbaar fungeert als een wijkcentrum voor Bovenkerk, behield daarbij dezelfde subsidie, nl 33.000 euro. Prima, want meer was ook niet nodig. Er zijn veel vrijwilligers actief én het centrum zorgt door verhuur van zalen zelf voor inkomsten. Maar dat laatste nekt ze nu blijkbaar. De wethouder vindt het Noorddamcentrum nu meer een 'veredeld zalencentrum' en wil de subsidie beëindigen. Maar dat is allereerst in strijd met eigen gemeentelijk beleid."

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het Noorddamcentrum in Bovenkerk, Amstelveen


"In de tweede plaats", vervolgt Koops, "wordt die subsidie verstrekt in het kader van sociale samenhang. Iets dat alleen maar belangrijker wordt met de overkomende taken op het gebied van zorg en welzijn. Als de subsidie verdwijnt, is de kans aanwezig dat het centrum moet sluiten. Waar moeten dan activiteiten nog plaatsvinden? Aanstaande zaterdag vindt in het Noorddamcentrum bijvoorbeeld de Burendag plaats als het buiten te koud is. Er worden 200 Bovenkerkers verwacht die samen zullen brunchen. Heeft de gemeente al nagedacht waar dit soort activiteiten moeten plaatsvinden als het centrum is gesloten? De gemeente zou dit soort initiatieven juist moeten ondersteunen, in plaats van onmogelijk maken."

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Koops verzucht: "En dan is er nog het argument van gelijkheid. Want het ene centrum krijgt tonnen subsidie voor beheer en activiteiten en het Noorddamcentrum slechts 33.000 euro. Dat bedrag is prima, daarmee wordt de huur van 54.000 euro aan de gemeente betaald. Begrijp me goed, het hoeft niet méér. Maar ook zeker niet minder. Ik heb de wethouder gevraagd waarom het ene centrum zoveel en het Noorddamcentrum straks helemaal niets krijgt, maar kreeg helaas geen duidelijk antwoord van de wethouder."

In dezelfde Wmo-nota stelt het college voor om uit het Wmo-budget een bedrag van 1,1 miljoen euro door te sluizen naar de algemene reserve. Dat doet Koops opmerken: "Als er nou dringend moest worden bezuinigd, dan is het niet anders. Maar op de Wmo houden we elk jaar zo ontzettend veel over. Financieel is er dan ook geen reden om zo fors te bezuinigen op het Noorddamcentrum."

Ten slootte wijst Koops op het Orion-effect. "Dan krijgen we dat weer. Dan wordt de subsidie beëindigd van een instelling die vervolgens de huur aan de gemeente niet meer kan betalen met tot gevolg een leegstaand pand én de gemeente derft elk jaar 54.000 euro aan huurinkomsten. Dat is toch niet slim?" Koops hoopt er op, dat het college het voorstel zal intrekken. "Het Noorddamcentrum is het kloppend hart van sociaal Bovenkerk. Er zijn hier vele enthousiaste vrijwilligers. Het Noorddamcentrum is heel vaak hun thuis- of uitvalsbasis. Laat dat enthousiasme in stand. Bovenkerk  en haar vrijwilligers verdienen dat." Het raadsvoorstel wordt woensdag 1 oktober 2014 door de gemeenteraad behandeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.