Bijgewerkt: 28 november 2021

ChristenUnie-Amstelveen wil veiliger verkeer op de Ouderkerkerlaan

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
15-11-2013

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het College van B en W van Amstelveen gesteld over de verkeerssituatie op de Ouderkerkerlaan. “Op de Ouderkerkerlaan, het gedeelte tussen de kruising met de Keizer Karelweg en het Oude Dorp wordt te hard gereden.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Ook ontstaan er door fietsers die vanaf het kruispunt van de Keizer Karelweg de Ouderkerkerlaan opgaan regelmatig gevaarlijke situaties met het autoverkeer. Tenslotte wordt de Ouderkerkerlaan in toenemende mate gebruikt als sluiproute van en naar het Oude Dorp. Wij willen een veiliger verkeer op de Ouderkerkerlaan.”, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

De Ouderkerkerlaan is voor het gedeelte tussen het Oude Dorp en de kruising met de Keizer Karelweg aangewezen als 30 kilometerzone. Niettemin is er op de Ouderkerkerlaan een intensief autoverkeer, waarbij te hard wordt gereden en er regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.


Grotere kaart weergeven Kruising Keizer Karelweg- Ouderkerkerlaan in Amstelveen

“Om die reden heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college gesteld, met als doel om een veiliger verkeer op de Ouderkerkerlaan te bereiken. De ChristenUnie vraagt aan het college om na te gaan op welke wijze het harde rijden op de Ouderkerkerlaan ontmoedigd kan worden en vraagt om een betere handhaving van de maximum snelheid.

Ook vraagt de ChristenUnie aandacht  voor de route die fietsers nemen vanaf het kruispunt met de Keizer Karelweg naar het KKC en het Oude Dorp. Tenslotte vraagt de ChristenUnie aan het college aandacht voor het sluipverkeer, dat in toenemende mate gebruik maakt van de Ouderkerkerlaan. Wat ons betreft, moet de Ouderkerkerlaan weer een veilige weg worden, aldus Bert de Pijper.

Schriftelijke vragen aan het college over verkeerssituatie Ouderkerkerlaan.

Amstelveen, 15 november 2013

Aan: College van B en W Amstelveen

Postbus 4

1180 BA Amstelveen

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 33 RvO

Verkeerssituatie Ouderkerkerlaan

Geacht college,

De Ouderkerkerlaan is voor het gedeelte tussen het Oude Dorp en de kruising met de Keizer Karelweg aangewezen als 30 kilometerzone.

Een aantal bewoners van de Ouderkerkerlaan, waaronder ondergetekende, maakt zich zorgen over het drukke verkeer op de Ouderkerkerlaan, dat regelmatig tot gevaarlijke situatie met fietsers leidt. Ook wordt er te hard op  de Ouderkerkerlaan door auto’s gereden. Automobilisten trappen nadat ze vanaf de Keizer Karelweg rechtsaf zijn geslagen de Ouderkerkerlaan op, stevig het gaspedaal in en gaan dan bij de eerste drempel stevig in de remmen. Na de eerste drempel wordt de snelheid weer stevig opgevoerd, tot de tweede drempel, enz.

Daarnaast ontstaan bij de kruising met de Keizer Karelweg regelmatig gevaarlijke situatie met fietsende leerlingen van het KKC die nadat ze de kruising met de Keizer Karelweg hebben gepasseerd, de Ouderkerkerlaan nemen richting het KKC. Ze moeten dan eerst tussen de auto’s doorlaveren die op de Ouderkerkerlaan staan te wachten voor het stoplicht en daarna moeten ze de Ouderkerkerlaan schuin oversteken en dan goed uitkijken voor de auto’s die vanaf de Keizer Karelweg komen en de Ouderkerkerlaan opgaan, richting Oude Dorp. Met name ’s morgens in de spits komen gevaarlijke situaties voor.

Tenslotte wordt in toenemende mate de Ouderkerkerlaan gebruikt als sluiproute van en naar het Oude Dorp. Zowel ’s morgens als aan het eind van de middag staat een lange file op de Ouderkerkerlaan te wachten voor het stoplicht bij de kruising met de Keizer Karelweg. De file lijkt steeds langer te worden. Ook gaat er met name ’s morgens een stroom van auto’s over de Ouderkerkerlaan richting Oude Dorp.

De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bereid om een betere handhaving van de maximum snelheid (30 kilometerzone) op de Ouderkerkerlaan tot stand te brengen?

2. Is het college bereid om te onderzoeken, of door een andere inrichting van de Ouderkerkerlaan het harde rijden van auto’s op de Ouderkerkerlaan kan worden ontmoedigd?

3. Wil het college nagaan, hoe fietsers die de Keizer Karelweg oversteken en naar het KKC, of het Oude Dorp moeten, aangemoedigd worden om niet de Ouderkerkerlaan te gebruiken, maar de Bovenkerkerkade (fietspad en weg).

4. Wil het college nagaan op welke wijze de Ouderkerkerlaan niet langer als sluiproute wordt gebruikt voor autoverkeer vanaf de Keizer Karelweg naar het Oude Dorp en andersom? 

Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS