Bijgewerkt: 28 juni 2022

ChristenUnie-Amstelveen ziet heil in Wmo-nota

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
12-12-2011

'De kwetsbare Amstelvener centraal, dat is de kern van de nieuwe Wmo-nota en daar zijn wij heel blij mee', zegt Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Deze partij zit met één zetel in de gemeenteraad van Amstelveen, maar heeft veel op met de Wmo. Het is de eigen ChristenUnie-wethouder Jacqueline Koops die de nota woensdagavond 14 december 2011 presenteert aan de gemeenteraad.

De Amstelveense nota over de Wet maatschappelijke ondersteuning is een belangrijke nota. Niet alleen gaat er veel Amstelveens geld in om, zo’n 17,5 miljoen per jaar, ook raakt het beleid veel mensen en hun omgeving. De Amstelveense nota moet ervoor zorgen, dat mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Pijper  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, raadslid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie-Amstelveen


Dat kan als de gemeente ondersteuning biedt, bijvoorbeeld in de vorm van een hulp bij het huishouden of in de vorm van een scootmobiel. Maar ook streeft de gemeente naar een tegengaan van sociale en individuele problemen, bijvoorbeeld bij de jeugd. De nota bevat dan ook beleid op een groot aantal maatschappelijke velden.

De nieuwe nota onderscheidt zich heel duidelijk van de vorige. Zo wordt er meer gekeken naar de eigen kracht en mogelijkheden van de mensen. De Pijper: “Geen mensen afschrijven, ook niet hun mogelijkheden, iedereen kan meedoen, en ook het sociale netwerk kan worden ingezet.”

Ander belangrijk punt is, dat in de nieuwe nota een scherpere scheiding wordt gemaakt tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren. “Dat is belangrijk, want ons schaarse geld moet immers dáár terecht komen, waar het voor is bedoeld. Daarbij geldt het voor ons belangrijke uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.”

Ook de kanteling, het proces, waarbij niet langer wordt gedacht in het aanbieden van voorzieningen maar juist in het scheppen van oplossingen, is voor de ChristenUnie reden om met de nota in te stemmen. “Wat is de vraag achter de vraag en hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen écht worden geholpen.

Een overdracht naar andere organisaties, om maatwerk te kunnen bieden, is belangrijk. Een dergelijk sociaal makelaarschap is een belangrijk element van de uitvoering. Als dat gebeurt, dan beantwoordt de nota echt aan zijn doel. Als we dan ook nog eens over twee jaar met een goede effectenmeting kunnen vaststellen, dat bij Amstelveners de eigen kracht naar boven is gehaald, dan vind ik dat een goed resultaat,” aldus De Pijper. De nota wordt woensdag 14 december a.s. behandeld in de gemeenteraad van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.