Bijgewerkt: 25 juli 2024

ChristenUnie blij met een Stadsplein voor alle Amstelveners

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
05-11-2012

De ChristenUnie-Amstelveen is blij, dat het college met ingrijpende wijzigingen in de plannen voor de verlevendiging van het Stadsplein komt. De plannen zoals die komende woensdag 7 november 2012 worden behandeld in de gemeenteraad, zijn een aanzienlijke verbetering van de plannen zoals die op 4 juli in de gemeenteraad werden behandeld.

De opmerkingen  van de ChristenUnie tijdens die raadsvergadering, hebben er zeker aan bijgedragen, dat het college de plannen zodanig heeft gewijzigd, dat er nu een inrichting van het Stadsplein komt, waar de gewone Amstelvener zich thuis voelt. Dit wordt een Stadsplein, waar de Amstelveners graag zullen komen. Wij overwegen daarom nu wel voor het raadsvoorstel te stemmen, - aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

Veel meer groen op het Stadsplein, de nieuwe verlichting wordt milieubewuste verlichting, handhaving van de kinderspeelplaats, zitgelegenheden over het hele plein heen, geen permanent podium voor grootschalige optreden van bands en orkesten, die geluidsoverlast voor burgers veroorzaken, maar een zittribune die door bezoekers van het Stadsplein kan worden gebruikt om zich te ontspannen.

stadshart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een deel van het Stadsplein van Amstelveen


Ook voor incidentele kleinschalige optreden van locale musici of artiesten, geen artpodium, handhaving van de markt en het bieden van mogelijkheden voor de organisatie van braderieën, boekenmarkten en de presentatie van sport- en culturele verenigingen en ideële en levensbeschouwelijke organisaties uit Amstelveen. En dat alles voor een bedrag, dat ruimschoots ligt onder het oorspronkelijk bedrag van € 1 ½ miljoen. Dat is volgens de ChristenUnie een Stadsplein, dat de Amstelvener als visitekaartje van zijn stad beschouwt, aldus Bert de Pijper.

De ChristenUnie heeft bij de behandeling van de plannen rond het Stadsplein in de gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2012 er op aangedrongen, dat de plannen zodanig zouden worden gewijzigd, dat er een Stadsplein ontstaat, waar ook de gewone Amstelvener in zich kan vinden. Volgens de fractie van de ChristenUnie was het oorspronkelijke plan, dat niet.

Om die reden stemde de ChristenUnie tegen het oorspronkelijke raadsvoorstel. Met de bovengenoemde wijzigingen van de inrichting van het Stadsplein, ontstaat er een verlevendiging van het Stadsplein, die tegemoet komt aan de wensen van de inwoners van Amstelveen. Bij deze plannen ontstaat er een Stadsplein, waar Amstelveen trots op kan zijn.

De ChristenUnie ziet haar reserves t.a.v. de oorspronkelijke plannen van het college, bevestigt in de kritiek die in de inspraakronde naar voren is gekomen. Wij zijn daarom blij, dat het college aan de bezwaren van de ChristenUnie tegemoet is gekomen. De fractie van de ChristenUnie overweegt daarom komende woensdag in de raadsvergadering voor de gewijzigde plannen over de verlevendiging van het Stadsplein te stemmen. Met deze inrichting ontstaat er een Stadsplein, waar de Amstelvener graag zal komen en verblijven, aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.