Bijgewerkt: 25 mei 2024

ChristenUnie blij met kwaliteitsimpuls aan de samenleving

Nieuws -> Politiek

Bron: CU-Amstelveen
04-07-2011

De ChristenUnie-Amstelveen stelt het zeer op prijs, dat het college van B en W in de Kadernota 2012 aanvullende maatregelen heeft getroffen om juist een aantal groepen in de samenleving die het niet gemakkelijk heeft, een steuntje in de rug te geven. Met deze maatregelen wordt een kwaliteitsimpuls aan de samenleving gegeven.

Zo vindt de ChristenUnie het heel bemoedigend, dat het college een subsidie van € 60.000 zal geven aan een kleinschalige pilot, waarbij er voor ouderen met licht geriatrische problemen een buiten dagbesteding komt. Ouderen die worden geconfronteerd met de geestelijke beperkingen van het ouder worden, wordt met de pilot de mogelijkheid geboden buiten het verzorgings-, of verpleeghuis waar zij verblijven, van de natuur en de buitenlucht te genieten door een dagbesteding buiten.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Een heel ander project is het project van de Stichting Cardanus, waarbij vrijwilligers als taalcoaches worden ingezet om buitenlanders, met name vluchtelingen, die in Amstelveen zijn komen wonen, spelenderwijs de Nederlandse taal te leren. Tot nu toe werd dit project gefinancierd met een subsidie van de rijksoverheid.

Per 2012 heeft de rijksoverheid echter besloten de subsidie voor dit project stop te zetten. De ChristenUnie vindt het een heel goede zaak, dat dit project kan worden voortgezet, nu het college heeft besloten aan dit project voor 2012 een subsidie van € 30 000,- toe te kennen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk, dat het project van de taalcoaches ook in 2012 kan worden voortgezet. Het project van de taalcoaches is een belangrijk middel om vluchtelingen die in Amstelveen komen wonen, te laten integreren in onze samenleving.

Een derde maatregel waar de ChristenUnie zich helemaal in kan vinden is, dat het college er aandacht voor heeft, dat een aantal mensen nog steeds lijdt onder de economische crisis van de afgelopen jaren. Het college heeft goed gekeken, of de uitvoeringscapaciteit van het apparaat van de gemeente in de verstrekking van bijstandsuitkeringen en de schuldhulpverlening nog voldoende is.

Juist in deze tijd is het belangrijk, dat mensen op tijd hun uitkeringen krijgen en dat, als er schulden ontstaan, de wachttijden bij de schuldhulpverlening niet te lang zijn. Juist als de schulden gaan oplopen moet de schuldhulpverlening direct in actie kunnen komen.

“Drie maatregelen, waarbij het college iets heeft willen doen om mensen, die het moeilijk hebben in deze samenleving, tegemoet te kunnen komen”, aldus De Pijper, fractieleider van de ChristenUnie. “Deze maatregelen uit de kadernota geven een impuls dat ook mensen,die het moeilijk hebben kunnen blijven meedoen in de samenleving waarin ze leven. En daar wil de ChristenUnie zich sterk voor maken!”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.