Bijgewerkt: 29 juni 2022

ChristenUnie erkent scheiding kerk en staat niet

Nieuws -> Politiek

Bron: David de Jong
06-03-2007

Jacqueline Koops benadert namens de ChristenUnie in het Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveens Weekblad de rol van de gemeente en haar ambtenaren op een wel heel aparte wijze. In feite stelt Koops dat door discriminatie te verbieden, er  ook sprake van discriminatie zou zijn. Daarnaast drijft de ChristenUnie met haar opstelling eerder een wig tussen religies en denkwijzen, dan dat ze mensen tot elkaar wil brengen.

Jacqueline Koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Jacqueline Koops raadslid van ChristenUnie-Amstelveen tijdens een raadsvergadering


Nederland kent een scheiding tussen staat en religie. Of religie is geen zaak van de staat en de staat houdt zich niet met religiekwesties bezig. Ook op lokaal niveau geldt deze scheiding. De ChristenUnie ziet dat blijkbaar anders en ziet ambtenaren niet als ambtenaren, maar wil dat ze beoordeeld worden op hun (persoonlijke) achtergrond. Ambtenaren zijn in hun functie van ambtenaar zelf niet politiek of religieus, maar vertegenwoordigers van de overheid.

Als het gaat het om het huwelijk, bestaat er voor diegenen die daar prijs op stellen, naast het burgerlijke huwelijk ook het kerkelijke huwelijk, opdat ook de eigen religieuze belevenis een plek kan worden gegeven. Het benaderen van ambtenaren met een voorkeur voor ambtenaren met een bepaalde religie in hun functie is in dit kader een beetje vreemd.

De stellingname van de ChristenUnie dat 'geen ruimte meer bestaat voor gewetensbezwaarde ambtenaren' is een vreemde redenering waarbij deze partij de stellingname omdraait. Nederland heeft het huwelijk opengesteld voor homo's en lesbiennes. Dat principe is algemeen bekend bij elke trouwambtenaar die voor het ambt kiest. Het principe dat ambtenaren (maar ook ieder ander) niet mogen discrimeren staat voor BBA voorop! Stellen dat het discriminatie is om ambtenaren niet toe te laten die weigeren homostellen te huwen, is een omgekeerde redenering die noch kant, noch wal raakt.

Dat de ChristenUnie een scheiding tussen kerk en staat niet erkent blijkt des te meer zonneklaar uit het kernprogramma van deze partij waarin bijvoorbeeld staat dat het overheidsbeleid niet neutraal kan zijn maar getoetst moet worden aan de bij de ChristenUnie behorende religie (met name de gereformeerde protestants-christelijke in striktere vorm) en de 'bijbelse norm' behoort te voeren voor 'publieke gerechtigheid'. 

Daarmee staat de ChristenUnie in haar opvattingen niet open voor andersdenkenden, maar wil het haar eigen 'geloofselementen' in de politiek opdringen aan anderen. Dit brengt met zich mee dat niet-gelovigen en mensen van andere religieuze stromingen (of minder praktiserenden) in de maatschappij tegenelkaar worden uitgespeeld.

Andersom kunnen gelovigen er gerust op zijn dat de overheid nooit gelovigen in hun religieuze vrijheid wil beperken. Aldus zorgt de opstelling van de ChristenUnie voor onnodige fricties en onnodige tegenstellingen in de politiek en maatschappij anno 2007, zowel op landelijk als op lokaal niveau.

David de Jong

namens de gemeenteraadsfractie bbA (Burgerbelangen Amstelveen)


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.