Bijgewerkt: 28 november 2022

ChristenUnie is blij met behoud woningen Schildersbuurt

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
12-06-2013

De ChristenUnie-Amstelveen is blij, dat het College het besluit heeft genomen om de uitbreiding van het Stadshart in de Schildersbuurt niet door te laten gaan. Het Stadshart blijft zoals het was en de bewoners van de woningen in de Schildersbuurt kunnen in hun woningen blijven wonen, samen met hun buren en kennissen, waarmee ze in hun vertrouwde wijk wonen. Dit besluit van het college is winst voor de Amstelveense samenleving, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

De fractie van de ChristenUnie heeft van aanvang af de nu door het College teruggenomen plannen volstrekt, maar dan ook volstrekt afgewezen. Afgezien van het plan zelf, is ook de communicatie hierover van de kant van de gemeente helemaal verkeerd is gegaan. Hier had veel beter over nagedacht moeten worden.

schildersbuurt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een van de protestdoeken in de Schildersbuurt: 'De gemeente gaat voor het geld, niet voor òns


Dat de bewoners een brief in de brievenbus krijgen op een  tijdstip, dat de plannen nog niet openbaar zijn, is ronduit schandalig. Het lijkt er op, dat van de kant van de gemeente eerst "de korte klap" is uitgedeeld door een brief naar de bewoners te sturen en dat men daarna pas met de bewoners verder in contact heeft geprobeerd te komen.

“De ChristenUnie is van mening, dat je op een andere manier met mensen om moet gaan. Wat ons betreft had de gemeente moeten kiezen voor een persoonlijke benadering van mensen om direct met hen in gesprek te gaan en daarna met hen een proces in te gaan van het meenemen van de bewoners in de ontwikkelingen, zodat de bewoners op elk moment van het proces hun visie naar voren kunnen brengen.

Juist bij deze processen geldt het aloude spreekwoord: haastige spoed, is zelden goed. Daarom betreuren wij het, dat de argumenten van de bewoners (nog) geen enkele rol hadden gespeeld bij het proces van de besluitvorming”, aldus Bert de Pijper. 

“Dan de inhoud van het plan. Bij de discussie over het Stadsplein vorig jaar in de gemeenteraad, heeft de fractie van de ChristenUnie gepleit voor een eenvoudiger uitvoering van het Stadsplein, een Stadsplein waar de "gewone" Amstelvener zich thuisvoelt.

Om die reden heeft de ChristenUnie tegen de oorspronkelijke plannen van het Stadsplein gestemd en pas ingestemd met de plannen toen ze een heel eind in de richting van het beeld dat de ChristenUnie van het Stadsplein heeft, waren aangepast.

Nu vragen wij ons ook weer af, of een Stadshart, zoals het college dat voor ogen had, wel het Stadshart is dat de Amstelvener wil? Waarom moeten allerlei dure zaken in het Stadshart komen en verdwijnen de eenvoudiger zaken, waar de Amstelvener graag komt. Moeten we wel naar groot, groter, grootst? De ChristenUnie vindt van niet.

De fractie van de ChristenUnie vindt, dat het College het enige juiste besluit heeft genomen, wat men in deze situatie had kunnen doen, namelijk intrekking van de plannen. Dit is winst voor Amstelvener, dit is winst voor de doorsnee Amstelvener die wil winkelen in het Stadshart, en vooral is dit winst voor de bewoners van de Schildersbuurt die ongestoord in hun woningen kunnen blijven wonen”, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.