Bijgewerkt: 6 december 2021

ChristenUnie vragen over wateroverlast in Bovenkerk

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
02-02-2010

ChristenUnie stelde heden ex art 33 (aanvullende) vragen over wateroverlast in Bovenkerk. Ter illustratie van de problemen die in Bovenkerk ontstaan. Op de foto’s blijkt, dat de woonhoogte van de nieuwe woningen veel hoger ligt dan dat van de huidige woningen.

Bovenkerk Amstelveen
(Foto CU-Amstelveen - 2010)

Bovenkerk: de betonnen funderingen zijn veel hoger, dan van de al bestaande woningen


De betonplaten die u op de voorgrond ziet, zijn namelijk de vloeren van de schuurtjes van de nieuwe woningen en zijn al veel hoger dan de huidige straathoogte. Bewoners vrezen dat ze hierdoor het afvoerputje van Bovenkerk worden.

Bovenkerk Amstelveen
(Foto CU-Amstelveen - 2010)

Bovenkerk: de hoge betonnen funderingen tussen de oud- en nieuwbouw


Aan het college van B en W te Amstelveen

Geacht college,

Gisteren hebben de fracties van VVD en D66 u vragen gesteld over wateroverlast in Bovenkerk. In aanvulling op die vragen zou de ChristenUnie graag antwoord willen op de volgende vragen.

Aan gemeenten is in de Waterwet per 1 januari 2008 een zorgplicht toebedeeld voor zowel hemelwater als grondwater.

-1. Kunt u aangeven in hoeverre de hoogte van het vloerpeil van de nieuwe woningen ten opzichte van het aangrenzend gebied effect heeft op de grondwaterstand ten nadele van de bestaande bebouwing?

-2. Kunt u aangeven binnen welke termijn welke acties de gemeente zal ondernemen om het grondwaterpeil rond de bestaande woningen te reguleren?

-3. Kunt u aangeven in hoeverre de gemeente de reeds ontstane schade zal compenseren aan huurders, verhuurder(s) en/of (opstal)eigenaren?

-4. Wanneer was u van plan de bewoners van uw (eventuele) plannen in te lichten?

In afwachting van uw spoedige berichten,  met vriendelijke groet,  Jacqueline A. Koops-Scheele ChristenUnieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.