Bijgewerkt: 4 december 2021

ChristenUnie wijst Stadsplein-plannen college af

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
29-06-2012

De ChristenUnie-Amstelveen is het niet eens met de plannen van het college tot verlevendiging van het Stadsplein. De ChristenUnie vindt wel, dat hier plannen voor moeten komen doch de plannen die het college daarvoor heeft ontwikkeld wijst de ChristenUnie af. “Wij denken, dat de doorsnee Amstelvener deze plannen niet ziet zitten en tevens vinden wij deze plannen veel te kostbaar”, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

De ChristenUnie heeft het voornemen in de raadsvergadering van 4 juli 2012 een motie in te dienen om tot een andere invulling van het voorstel tot verlevendiging van het Stadsplein te komen. “Wat ons betreft wordt het college opdracht gegeven om met een nieuw voorstel te komen, waarin voor een bedrag van maximaal € 250.000 nieuwe plannen worden uitgewerkt.

Pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Wij zijn ook voor verlevendiging van het Stadsplein, maar vinden de voorstellen van het college zijn doel voorbij schieten. Er moet op het Stadsplein een podium komen van € 450.000, bijzondere kinderspeelplaatsen voor € 120.000, bijzondere zitelementen ter waarde van € 100.000, een artpodium voor eveneens € 100.000 en tenslotte een aanpak van de verlichting die maar liefst € 450.000 tot € 600.000 gaat kosten. Totaal gaat dit dus € 1 ¼ tot 1 ½ miljoen kosten.

De ChristenUnie vindt dit bedrag onacceptabel, zeker in een tijd, waarin elke gemeente moet bezuinigen op subsidies aan maatschappelijke en culturele organisaties. In een tijd, waarin het college terecht een verstandig financieel beleid voert, vinden we een dergelijke uitgave voor dit doel onacceptabel. Ook denken wij, dat de doorsnee Amstelvener niet zit te wachten op een verlevendiging van het Stadsplein, zoals hier wordt voorgesteld”, aldus Bert de Pijper.

De ChristenUnie stelt voor op het Stadsplein veel meer bankjes en ook groenvoorzieningen aan te brengen, over het hele Stadsplein heen dus ook in het midden. Er moeten veel meer gezellige “zitjes” ontstaan waar het winkelend publiek zich kan ontspannen, met gezellige speelplekken voor de kinderen.

“Voor ons hoeft er daar geen concertpodium te komen. Wat ons betreft gaat het college aan de slag met een promotie en facilitering op het Stadsplein van de markt, boekenmarkten, braderieën, presentatiemarkten van sport- en culturele organisaties uit de stad en de presentatie van ideële en levensbeschouwelijke organisaties.

Dat is een verlevendiging van het Stadshart, waar volgens ons Amstelveen meer op zit te wachten en die daarnaast ook nog eens betaalbaar is”, aldus Bert de Pijper, voorzitter van de fractie van de ChristenUnie-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.