Bijgewerkt: 3 december 2021

ChristenUnie wil 'PIA1' onverkort uitvoeren

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
21-06-2009

Het voorstel van het college om PIA1 gefaseerd uit te voeren, kan bepaald niet rekenen op instemming van de ChristenUnie. PIA1 is een samenhangend programma voor  (ver)nieuwbouw voor diverse Amstelveene schoolgebouwen. Voor de ChristenUnie klemt met name het door het college voorgestelde uitstel van de (ver)nieuwbouwplannen voor Het Palet-Noord, 1e Montessori-school en de Roelof Venemaschool.

Koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

mr. Jacqueline Koops-Scheele raadslid voor de ChristenUnie


 Afgelopen vrijdag bezocht de fractievoorzitster van de ChristenUnie, Jacqueline Koops, de Roelof Venema school. Wat zij daar zag, heeft haar geschokt. “Het college zou eens met eigen ogen de noodlokalen van de Roelof Venemaschool moeten bekijken. De toiletten, óók van het noodgebouw dat vorig jaar werd geplaatst, zijn zo slecht, zelfs op een eenvoudig strand zijn de toiletten beter. Om nog maar van de toiletten in het vaste gebouw niet te spreken. Daar valt niet meer tegen aan te poetsen. Dat onze kinderen daar dagelijks naar toe moeten, is een schande.

Volgens de ChristenUnie kan er van uitstel van de plannen geen sprake zijn. “Er zit al bijna een generatie kinderen in de noodgebouwen. (red: een generatie omvat in dit geval acht jaar/groepen). Bovendien zal een uitstel van de plannen tot hoge onderhoudskosten leiden.” De ChristenUnie heeft tijdens de vergadering van de Commissie ABM bij het college er sterk op aangedrongen om een dekkings- realiseringsvoorstel voor PIA1 op te stellen. Het college heeft daar geen toezeggingen over gedaan. Wel is het college voornemens om een faseringsvoorstel op te stellen.

Dat is niet wat de ChristenUnie wil. Wij willen een dekkingsvoorstel. Je zou er bijvoorbeeld aan kunnen denken om de 30 miljoen euro die wordt gereserveerd voor de A9 en waarschijnlijk betaald moet worden in 2018 of 2019, alvast in te zetten op PIA1.

Ook was de ChristenUnie niet te spreken over de termijn van drie maanden die de wethouder de 1e Montessorischool wilde opleggen om een bouwaanvraag in te dienen. Volgens de ChristenUnie is dat een onmogelijke opgave, omdat de gemeente nog steeds niet de Randvoorwaarden Locatie Onderzoek (RLO) heeft afgerond en pas ná deze RLO de tekeningen voor de bouwaanvraag kunnen worden gemaakt.

Na vragen daartoe van de ChristenUnie tijdens de vergadering van ABM, gaf de wethouder haar aan het eind van de vergadering gelijk. “Die termijn is dus van tafel.” aldus de ChristenUnie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS