Bijgewerkt: 28 november 2021

ChristenUnie wil de parkeeroverlast in Amstelveen Noord aanpakken

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
07-12-2017

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 december 2017 bij de behandeling van het voorstel over de vaststelling van de beleidsnota invoering betaald parkeren met vergunningen Amstelveen 2018, een motie indienen, met als doel om aan het college te vragen te komen met een echte oplossing voor de parkeerproblemen in Amstelveen Noord.

'In steeds meer straten in Amstelveen Noord ontstaat parkeeroverlast. Invoering van betaald parkeren in steeds grotere gebieden van Amstelveen Noord (straten rond de wijk Randwijck en ook in de wijk Uilenstede), lost niets op. Het is ‘dweilen met de kraan open’. Het echte probleem moet worden aangepakt. Dat is dat reizigers van uit het zuidelijke deel van Amstelveen en de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn in Amstelveen Noord hun auto parkeren en dan verder met het OV naar Amsterdam reizen' - aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


'De ChristenUnie-Amstelveen zal daarom in een motie aan het college vragen om met een plan te komen om reiziger naar Amsterdam, zuidelijker in hun reistraject, het OV als verder reismiddel te laten kiezen. Nagegaan moet worden, of in het zuiden van de gemeente Amstelveen in de nabijheid van haltes / stations van de Amstelveenlijn en/of andere OV-lijnen P&R’s / parkeerterreinen kunnen worden gerealiseerd. Ook moet het college, zo mogelijk met de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, een publiciteitscampagne ontwikkelen om reizigers die naar Amsterdam reizen, eerder in hun reistraject (op zuidelijker gelegen haltes), van het OV gebruik te laten maken.

Tenslotte moet het college met OV-bedrijven en eventueel andere instanties, overleggen in hoeverre subsidiëring van OV-kosten mogelijk is voor reizigers die hun auto bij een zuidelijker gelegen halte parkeren en verder met het OV naar Amsterdam reizen. Wij kiezen voor een echte oplossing van het parkeerprobleem in Amstelveen Noord' - aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS