Bijgewerkt: 1 december 2022

ChristenUnie wil regensensoren in verkeerslichten voor fietsers

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
12-10-2012

fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft aan het college van B en W vragen gesteld, of er in Amstelveen in verkeerslichten voor fietsers regensensoren kunnen worden aangebracht. Met een regensensor springt een verkeerslicht voor de fietser vaker op groen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk, dat het verkeer in Amstelveen fietsvriendelijk is. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk te zoeken naar meer mogelijkheden om Amstelveen fietsvriendelijker te maken. De fractie van de ChristenUnie meent, dat het aanbrengen van regensensoren in verkeerslichten zo’n maatregel is.

groen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen vraagt aan het college , om een proef te gaan doen met regensensoren in verkeerslichten


In de media zijn de afgelopen dagen berichten verschenen dat verkeerslichten voor fietsers in de stad Groningen worden voorzien van een regensensor. Als het regent, of sneeuwt, springt het verkeerslicht voor de fietser dan vaker op groen. Een proef die de gemeente Groningen heeft gehouden blijkt zo succesvol te zijn, dat het college van die gemeente heeft besloten regensensoren te gaan invoeren. Belangrijke overweging daarbij was, dat de wachttijd voor het overige verkeer daarmee niet langer bleek te worden. Op het systeem zijn slechts positieve reacties binnengekomen.

De fractie van de ChristenUnie dringt er daarom bij het college van B en W op aan, dat ook in Amstelveen wordt onderzocht in hoeverre het aanbrengen van regensensoren in verkeerslichten de positie van de fietser in het verkeer kan versterken. De ChristenUnie vindt het belangrijk, dat naar nieuwe, bijvoorbeeld elektronische, mogelijkheden wordt gezocht die Amstelveners aanmoedigen in het verkeer meer de fiets te gebruiken.

De fractie van de ChristenUnie vraagt daarom aan het college om een proef te gaan doen met regensensoren in verkeerslichten en na te gaan welke verkeerskruising(en) in onze gemeente hiervoor geschikt zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.