Bijgewerkt: 6 december 2021

'Code Oranje' is afgekondigd om de politieke democratie herontwerpen

Nieuws -> Politiek

Bron: Nederlands Genootschap van Burgemeesters
27-10-2016

'Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers hebben 'Code Oranje' afgekondigd. Code Oranje gaat over de staat van onze huidige politieke democratie. Die verdient volgens de groep een grondig herontwerp en dat vraagstuk is urgent. De landelijke verkiezingen in 2017 en de gemeentelijke verkiezingen in 2018 moeten het kantelpunt vormen om de nieuwe democratie te realiseren.' -meldt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

"Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen", aldus Code Oranje. Om dit te bereiken, wordt gewerkt aan een nationale veranderagenda. Deze agenda bestaat onder meer uit een landelijk burgerakkoord, innovatieve voorhoede gemeenten en een oproep tot een wetswijziging aan het kabinet. In deze agenda worden daarnaast bestaande initiatieven voor een nieuwe democratie met elkaar verbonden.

Een burgerakkoord in plaats van een coalitieakkoord. Code Oranje wil af van het traditionele politieke Haagse coalitieakkoord. Hiervoor in de plaats komt een burgerakkoord gebaseerd op de kracht, de beweging en de ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingslagen heen. In dit akkoord benoemt de groep grote vraagstukken die de komende jaren voor Nederland moeten worden aangepakt en opgelost. In veel dorpen en steden is al ruime ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie. Daar waar dit gebeurt, ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie.

Voorhoede gemeenten. In 2018 stelt een aantal gemeenten zich kandidaat om de nieuwe democratie concreet vorm te geven op basis van samenlevingskracht en burgerzeggenschap. Deze gemeenten zullen een voorhoede vormen in het verkennen van nieuwe democratische vormen. In 2017 vraagt Code Oranje het kabinet dit wettelijk mogelijk te maken, aangezien een wetswijziging hiervoor noodzakelijk is.

Verbinden van politiek en de samenleving. Code Oranje is erop gericht de komende twee jaar de brug te slaan naar de nieuwe democratie, "die politiek en samenleving weer verbindt en het gif uit het maatschappelijk debat trekt". Code Oranje verbindt bestaande initiatieven en netwerken (binnen en buiten het huidige systeem), beïnvloedt de landelijke politiek, doet onderzoek, bevordert het experiment, is zichtbaar in de (sociale) media en ondersteunt gemeenten, organisaties en instituties bij hun eigen herontwerp (onder andere door het beschikbaar stellen van een 'pool van verander-informateurs'). "Geef burgers invloed en zeggenschap en betrek de kennis en kunde uit de samenleving", is de oproep van Code Oranje.

"Code Oranje is enerzijds de aanduiding voor ‘grote kans op zwaar weer met grote impact’ en geeft hiermee de urgentie weer.  Code Oranje is anderzijds het antwoord op, dat zware weer, door het herontwerpen van onze huidige politieke democratie naar de co-democratie (samen, coöperatief, co-productief, meervoudig), gebaseerd op samenlevingskracht, oplossingsgerichtheid en burgerzeggenschap", zo melden de initiatiefnemers.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2016)

Verdeel en heers (Latijns Divide et impera) in de politiek en de sociologie is het verkrijgen en behouden van de macht door het in stukken verdelen van grotere machtsconcentraties, die dan individueel minder kracht krijgen dan de uitvoerende macht. Volgens de traditie de oorsprong van het motto 'Divide et Impera' is Philippus II (382-336 voor Christus) van Macedonië (: διαίρει καὶ βασίλευε diaírei kài basíleue, in het oude Griekenland


Nieuwe democratie: dit is ons appèl. Code Oranje: "Herontwerp de democratie - in hoog tempo en gebruik daarbij de aanwezige kracht uit de samenleving. In de nieuwe democratie krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen en proberen we die uit. Zeggenschap organiseren we in wisselende en gevarieerde vormen, die passen bij de aard, de omstandigheden en de schaal van het vraagstuk. Van buurt en dorp tot en met ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Nieuwe democratie steunt op lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid.

Denken en analyseren gaat samen met doen en experimenteren. De nieuwe democratie is een harde noodzaak. Onze huidige democratie stagneert door gebrek aan legitimatie, oplossingsgerichtheid en vertrouwen. Dit zorgt voor onvrede en zelfs voor maatschappelijke polarisatie. De nieuwe democratie biedt nieuwe vooruitzichten. We zien in organisaties, buurten en steden steeds meer voorbeelden van maatschappelijke democratie en burgerzeggenschap. Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun omgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen. Daar waar dit gebeurt ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie."

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Vlaardingen - 2016)

Adriaan Bert Blase (1959) is een PvdA politicus. Hij is sinds 2014 waarnemend burgemeester van Vlaardingen


Online meedenken. Code Oranje zet een innovatief online platform in om gezamenlijk met iedereen die interesse heeft, te werken aan het vernieuwen van de democratie. Hoe dit werkt  is te zien op www.civocracy.org/codeoranje , waar je je kunt registreren om Code Oranje te volgen, zodat je op de hoogte blijft van de verschillende discussies die in de komende periode gelanceerd worden. De voorman van Code Oranje, burgemeester Bert Blase van Vlaardingen, schreef eerder in een opinieartikel in dagblad Trouw, dat de dalende vertrouwenscijfers tonen, dat de partijpolitieke representatieve democratie op haar retour is. Blase: 'Het vertrouwen in instituties daalt en politieke partijen staan onder druk. De oplossingsgerichtheid van het politiek debat stagneert. Tegenstellingen worden uitvergroot omwille van partijpolitieke profilering. Ondertussen wordt door het stapelen van wetten en voorschriften het verouderde concept van 'centrale grip' in stand gehouden.'

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

Democratie?

Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), 'volk' en κρατέω (krateo), 'heersen, regeren' en betekent dus letterlijk 'volksheerschappij'. Dit houdt in, dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland.

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is, (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen, of beslissingen te nemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.