Bijgewerkt: 20 juni 2024

College B en W van Amstelveen neemt geen extra maatregelen voor veiligheid zorgpersoneel

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
20-04-2020

Op 13 april 2020 heeft de SP-Amstelveen vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de situatie in de Amstelveense verpleeghuizen en instellingen. Van zorgpersoneel kwamen er meldingen over schrijnende situaties bij zowel de bewoners als het personeel. Te denken is dan dat er bewoners besmet zijn geraakt met het coronavirus en zorgpersoneel dat onbeschermd hun werk moet doen.

Uit de beantwoording (pdf 4 pagina’s) van de vragen blijkt, dat het college totaal niet op de hoogte is van de drama’s die zich achter de deuren van de verpleeghuizen en instellingen afspelen. Ze hebben immers een bloemetje langs gebracht om het personeel een 'hart onder de riem' te steken. De tijd schrijdt voort en er zijn enkele tientallen slachtoffers in verpleeghuizen en instellingen te betreuren. Niet getest op corona, dus niet meetellend in de cijfers van het RIVM.

Op geen enkele manier wordt in de beantwoording duidelijk dat er proactief te werk wordt gegaan om het zorgpersoneel veilig hun werk te laten doen. Heeft de wethouder de instellingen en verpleeghuizen gebeld om te informeren naar de actuele situatie? Heeft hij gevraagd wat zij nodig hebben en hoe de gemeente ze daarbij behulpzaam kan zijn? We zien de Amstelveense expats allemaal met mondkapjes lopen. Is er geïnformeerd hoe zij daarvan in het bezit zijn gekomen. Is er geïnformeerd bij andere gemeenten naar de maatregelen om de zorgmedewerkers zo veilig mogelijk te laten werken? Zijn er wellicht lokale ondernemers die beschermende kleding, mondkapjes, en dergelijke kunnen produceren?

We weten nog steeds niet hoeveel bewoners en medewerkers er inmiddels zijn besmet met het virus. De SP-Amstelveen baseert zich op informatie van zorgpersoneel en weet dat er in het Huis aan de Poel diverse medewerkers het virus hebben opgelopen. Dat is gebleken uit testen die zij hebben gedaan bij de GGD.In een reactie aan NH Media/RTVA liet de directeur van Brentano weten, dat alleen als men zeker weet dat een bewoner besmet is met het gevreesde virus het personeel met beschermende maskers en kleding zorg verleent. De reden hiervan is dat het voor de vaak sterk dementerende bewoners belangrijk is om het zorgpersoneel te kunnen herkennen. De SP is van mening dat een werkgever te allen tijde verantwoordelijk is voor de veiligheid van het personeel. In dit geval is veiligheid belangrijker dan herkenbaarheid. Want als duidelijk wordt dat een bewoner besmet is en al die tijd is verzorgd door zorgpersoneel zonder beschermende middelen dan is het leed al geschied en het virus overgedragen.

De SP-Amstelveen heeft ook expliciet gevraagd naar de situatie bij de GGZ-instellingen en de woongroepen van Ons Tweede Thuis (OTT) en de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW). Deze vragen zijn door het college helemaal niet beantwoord. Wellicht dat het college geen onnodige onrust wil creëren onder de Amstelveense bevolking, maar mensen in onwetendheid laten wekt ook onrust.

De SP had toch echt meer actie verwacht van het college ten aanzien van het zorgpersoneel. Een college dat in staat is om noodlijdende ondernemers en ZZP-ers te ondersteunen moet toch ook in staat zijn om alles in het werk te stellen om het zorgpersoneel veilig hun werk te laten doen. Maar het college kiest ervoor zich te verschuilen achter landelijke regelgeving.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.