Bijgewerkt: 25 juli 2024

College laat starters woningmarkt in de steek

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
05-11-2012

D66-Amstelveen vindt, dat het College starters op de woningmarkt in de kou laat staan. Het College zegt scheefwoners te willen verleiden hun sociale huurwoning te verlaten. De wachtlijsten voor deze woningen zijn namelijk enorm.

Het probleem is echter,dat in Amstelveen vooral veel duurdere woningen te vinden zijn. Scheefwoners verdienen vaak te veel voor sociale huurwoningen, maar te weinig om een geschikte vervolgwoning te kunnen vinden, nu in Amstelveen vooral duurdere woningen staan.

Het realiseren van starterswoningen wordt volgens D66 praktisch onmogelijk gemaakt door het ruimtelijk kwaliteitskader, dat de gemeenteraad woensdag 7 november 2012 behandelt. Het stuk zou de ruimtelijke kwaliteit van Amstelveen moeten behouden en versterken. D66 onderschrijft het belang van ruimtelijke kwaliteit, maar constateert dat het botst met ander beleid van de gemeente. D66 ziet met name spanningen met het woonbeleid. Het ruimtelijk kwaliteitskader bestempelt bouw van meer dan 2 a 3 verdiepingen als onwenselijk, waardoor het bouwen van betaalbare woningen in de knel komt.

Veeningen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Maaike Veeningen, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Fractievoorzitter Veeningen: “D66 wil, dat Amstelveense starters hier ook een woning kunnen vinden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de woningen aan de Suze Groeneweglaan, blijkt het goed mogelijk om met een gebouw iets hoger dan 3 verdiepingen, betaalbare woningen te creëren. Het ruimtelijk kwaliteitskader sluit dergelijke ontwikkelingen echter uit. Het College stelt de doorstroming op de woningmarkt te willen bevorderen, maar het lijkt er op dat deze wens enkel met de mond beleden wordt.”

Daarnaast vindt D66, dat het kwaliteitskader, ondanks de daarin aangekondigde deregulering, juist doorschiet in regelzucht. De partij vindt, dat er met kenmerkende plekken in Amstelveen, zoals het Oude Dorp en de Amsteldijk, zorgvuldig moet worden omgegaan. Maar om voor minder kenmerkende locaties in Amstelveen vast te leggen, hoe nieuwbouw er uit zou moeten zien, tot aan het te gebruiken materiaal en de gewenste kleur van de bakstenen, gaat D66 te ver. D66 zal in de raad dan ook pleiten voor globalere richtlijnen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.