Bijgewerkt: 26 mei 2024

College met kleinst mogelijke meerderheid onverantwoord

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
13-04-2010

De PvdA-fractie is hedenmorgen door VVD-fractievoorzitter Herbert Raat geïnformeerd: de 5 partijen – VVD;CDA;BBA;OCA en CU – gaan een nieuw college vormen. PvdA-fractievoorzitter Remco Pols noemt dit in een eerste reactie “onverantwoord, want niet in het belang van Amstelveen”.

Pols Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Remco Pols, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


De PvdA-fractie constateert, dat het nieuw te vormen college stoelt op de kleinst mogelijke meerderheid in de raad van 19 om 18 zetels. De coalitie omvat ook twee eenmansfracties, die mogelijk zelfs een wethouder mogen leveren.

De PvdA-fractie meent, dat met dit college geen recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. D66, de grote winnaar, belandt in de oppositie. Hoewel de progressieve partijen op 3 maart een duidelijke winst boekten, maakt geen van die partijen deel uit van het nieuwe bestuur. Op de eenmansfractie OCA na telt de coalitie alleen partijen die kiezers hebben verloren.

De PvdA-fractie heeft in de gesprekken van de laatste drie weken nog eens nadrukkelijk aangegeven dat zij verantwoordelijkheid voor het bestuur van Amstelveen wil nemen. Zij betreurt het ten zeerste dat dit aanbod door “de vijf” is genegeerd.

De PvdA-fractie constateert tenslotte dat Amstelveen de komende jaren voor grote uitdagingen staat, te denken valt aan de komende bezuinigingen, voortgaan van de ondertunneling van de A9. Zo’n situatie vraagt om breed gedragen bestuur, aldus de fractie. Het college dat nu gevormd wordt is dan ook onverantwoord, want niet in het belang van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.