Bijgewerkt: 6 december 2021

College moet het welzijnswerk draaiende houden

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
10-05-2011

Een krantenkop als 'Cardanus in zwaar weer' schokt Amstelveners behoorlijk, aldus GroenLinks-raadsleden Axel Boomgaars en Dorien Mijksenaar.

Waar GroenLinks afgelopen raadsvergadering kritiek had op het feit, dat het college te langzaam zou handelen richting de welzijnsinstelling, zien we nu heel iets anders. Wethouder Raat lijkt willens en wetens het jongerenwerk zo overhaast bij Cardanus weg te willen halen, dat dat de hele organisatie aan het wankelen brengt. Dit kan rampzalige gevolgen hebben voor het hele welzijnswerk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

GroenLinks-raadsleden Dorien Mijksenaar en Axel Boomgaars tijdens een commissievergadering


Komen de peuters uit de peuterspeelzalen op straat? Komt het tienerwerk stil te liggen? Gaan de buurthuizen dicht? Moeten de verstandelijk gehandicapten in Alleman weer het tehuis in? Deze vragen en antwoorden bepalen voor duizenden vrijwilligers en gebruikers van het welzijnswerk van Cardanus in meer of mindere mate hun leven. Voor hen is Cardanus niet alleen het jongerenwerk.

Een college met visie en hart voor welzijnswerk had het zover niet laten komen en had gezocht naar een constructieve oplossing, vinden beide raadsleden. GroenLinks vindt, dat de coalitie beter haar tijd en energie kan steken in het draaiende houden van het welzijnswerk. Ze willen nu een raadsenquete naar het beleid van de afgelopen jaren die een ton gaat kosten, terwijl die niet leidt tot een oplossing van de huidige problemen.

Laten we niet blijven hangen in schuldvragen en juridische procedures, maar de hand aan de ploeg slaan. GroenLinks staat voor een zakelijke benadering, maar laten we vooral oog houden voor de klanten, medewerkers en vrijwilligers van Cardanus.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.