Bijgewerkt: 28 november 2022

Confrontatie tussen VVD bestuurders tijdens verkiezingsdebat

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
27-02-2011

Tijdens het debat op donderdagavond 24 februari 2011 in de bibliotheek op het Stadsplein van Amstelveen, rond de provinciale statenverkiezingen is het tot een woordenwisseling gekomen tussen de VVD lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen en gedeputeerde Elisabeth Post en de lokale VVD wethouder A9 Herbert Raat. De gedeputeerde Post noemde de handelwijze van het college om publiekelijk de stekker uit het project te trekken onbehoorlijk, onbegrijpelijk en niet elegant.

Debat D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66, in de bibliotheek van Amstelveen opent het debat


Post gaf tijdens het debat aan niet vooraf door wethouder Raat te zijn gekend in het besluit en dat er nog geen overleg had plaatsgevonden tussen de gemeente en de provincie en het Rijk om de bijdrage van Amstelveen aan de tunnel te verlagen.

De verschillende lijsttrekkers van de politieke partijen waren op verzoek van de lokale D66 afdeling in de bibliotheek aanwezig om te debatteren over onderwerpen als natuur, woningbouw en megastallen. Het debat werd geopend door Alexander Pechtold stond onder leiding van Amsterdams gemeenteraadslid Jan Paternotte.

Debat D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Elisabeth Post (VVD) gedeputeerde van de provincie Noord-Holland tijdens het debat


Het vuur kwam pas echt in het debat, toen de laatste stelling over wenselijkheid en de betaalbaarheid van de tunnel aan de orde kwam. Volgens gedeputeerde Post staat bij de verschillende partners de nut en noodzaak van de verbreding niet ter discussie. De verbreding komt er volgens haar ook, als er geen tunnel komt.

Post typeerde het besluit van het college als een politieke keuze. ” Het is een kwestie van niet willen betalen en niet van niet kunnen,” -aldus Post, die de zaal verder voorspiegelde dat Amstelveen met dit besluit ook de bijdrage aan het HOV knooppunt van 12 miljoen waarschijnlijk kan vergeten.

Debat D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: Wethouder Jan-Willem Groot (CDA), wethouder Herbert Raat (VVD) en Walter Vervenne raadslid voor de VVD in de bibliotheek


Vanuit de zaal reageerden Wethouder Herbert Raat, wethouder Jan-Willem Groot en VVD raadslid Walter Vervenne op het standpunt van de gedeputeerde. Daarbij gaf wethouder Groot aan, dat de gemeente Amstelveen de tunnel nog wel degelijk wel wil en daar ook geld voor over heeft. Hoeveel geld, liet hij in het midden. Vervenne hekelde het standpunt van Post, dat de tunnel deels gefinancierd zou kunnen worden uit een verhoging van de OZB.

De fractievoorzitter van D66 Rien Alink refereerde aan het komende raadsdebat van maandag 28 februari 2011 door te stellen, dat het voor partijen evident is, dat de hoogte van de bijdrage ter discussie moet staan, maar dat de manier waarop het college het proces insteekt zeker geen schoonheidsprijs verdient.

Ook GroenLinks fractievoorzitter Sander Mager constateerde, dat de uitgestoken hand van de gedeputeerde er lag en dat sorry de eerste stap naar het verbeteren van de onderlinge relatie zou zijn. Lees het verhaal ook: De slag om AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.