Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Corona revaccinatie voor alle 12-plussers vanaf eind september 2022

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid
29-07-2022

Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt naar verwachting vanaf de tweede helft van september 2022 de mogelijkheid een herhaalprik tegen corona te halen. Als eerste worden de mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd, daarna alle anderen van 12 jaar en ouder.

Deze herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting. Dat schrijft (pdf 67 pagina’s) minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies van het OMT-Vaccinaties (OMT-V). De herhaalprik tegen corona is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden. 

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/VWS - 2022)

Ernst Kuipers (D66) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen en daar heeft vaccineren een belangrijke bijdrage aan geleverd. Toch houdt het kabinet rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar. Om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden, de zorg bereikbaar en om maatschappelijke belasting door bijvoorbeeld uitval van personeel te voorkomen, adviseert het OMT-V een nieuwe vaccinatieronde te starten.  

Start vaccinatieronde. Het RIVM zal vanaf de tweede helft van september mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte en sterfte uitnodigen om een herhaalprik tegen corona bij de GGD te halen. Dit is de groep die eerder dit jaar is uitgenodigd voor een herhaalprik, uitgebreid met de mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik. Mensen die jaarlijks de griepprik krijgen en jonger zijn dan 60 jaar worden uitgenodigd door hun huisarts om hun prik te halen bij de GGD. Zorgmedewerkers met patiëntencontact worden tegelijkertijd uitgenodigd voor een herhaalprik om de hoog-risicogroepen te beschermen. 

Er wordt geprikt met geüpdatet vaccins als die betere bescherming bieden dan de huidige vaccins. Deze vaccins moeten dan wel eerst geregistreerd worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Thuiswonende 60-plussers die niet in staat zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, kunnen door hun huisartsen worden aangemeld bij de GGD en zullen dan thuis worden gevaccineerd. Voor de bewoners van zorginstellingen wordt de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, ook zij kunnen zich desgewenst laten prikken op een GGD-vaccinatielocatie. 

Daarna kan iedereen, vanaf 12 jaar, die dat wil een herhaalprik tegen corona halen. Ook mensen die nog geen vaccinatie (basisserie) tegen corona hebben gehaald kunnen daarvoor nog steeds een afspraak maken bij de GGD. 

Afwegingskader.
Wordt er een epidemische golf verwacht met een variant van het SARS-CoV-2-virus?

Een respiratoir virus, zoals SARS-CoV-2 verspreidt zich makkelijker in het najaar/de winter (seizoenseffect). Daarom is de kans reëel dat er een nieuwe golf ontstaat, die mogelijk leidt tot meer ernstige infecties. In de populatie is immuniteit opgebouwd door vaccinatie en/of doorgemaakte infectie. Deze immuniteit kan echter onvoldoende zijn bij een nieuwe variant (immuunescape) of door geleidelijke afname over de tijd (waning immunity). De afname van de immuniteit treedt niet bij alle groepen in gelijke mate op en kan verschillen voor mildere en meer ernstige infecties.

Sinds eind 2021 is de omikronvariant dominant in Nederland en de rest van de wereld, met in Nederland achtereenvolgens het dominant worden van de BA.1-, BA.2- en BA.5-varianten. Het is niet te voorspellen of deze trend met steeds nieuwe omikronvarianten zich voortzet, door circulatie en variantevolutie kan ook een andere variant ontstaan die de potentie heeft om dominant te worden.

Het ontstaan van een nieuwe besmettingsgolf in de nazomer of in het najaar en/of de winter is te verwachten, hoewel onduidelijk is wanneer die zal plaatsvinden. Dit zal afhangen van een combinatie van factoren, zoals:

Mogelijke nieuwe variant/evolutie van het virus.

Het seizoenseffect met een hogere Rt in het najaar/winter. Dit seizoenseffect was in de afgelopen twee jaar al vroeg in de nazomer waarneembaar: In 2020 steeg de Rt vanaf half augustus boven de 1 en namen de ziekenhuisopnames snel toe vanaf begin september, in 2021 steeg de Rt vanaf de laatste week van september boven de 1 en namen opnames snel toe vanaf begin oktober.

Afnemende immuniteit sinds eerdere (booster)vaccinatie of infectie. Nederland is eind 2021 gestart met de boostervaccinatie. Voor een groot deel van de gevaccineerden is de boostervaccinatie meer dan 6 maanden geleden gegeven. Degenen bij wie naar verwachting de bescherming tegen ernstige ziekte door COVID-19 het snelst afneemt of het minst goed is opgebouwd, hebben vanaf maart 2022 een tweede booster (herhaalprik) kunnen halen. Voor (een groot deel van) deze groep is het in het najaar ongeveer 3 tot 6 maanden geleden dat zij een boostervaccinatie hebben gekregen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.