Bijgewerkt: 11 april 2021

Coronacrisis in Nederland: 5 patiënten overleden, 190 nieuwe patiënten

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid/WHO/Johns Hopkins University
13-03-2020

Per vandaag 13 maart 2010 zijn 190 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 804. Er zijn sinds gisteren 5 nieuwe patiënten overleden aan COVID-19.- meldt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In totaal zijn er nu 10 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 115 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Van de bevestigde personen werken er 179 in de zorg; zij worden vaker dan andere groepen getest. Heb je vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351 of lees over op de website van het RIVM.

Foto Amstelveen
(Bron Johns Hopkins University - 2020)

Coronavirus COVID-19 wereldwijde gevallen van het Center for Systems Science and Engineering (CSSE) van de Johns Hopkins University (JHU) op 13 maart 2020. De Johns Hopkins-universiteit is een prestigieuze, particuliere instelling voor hoger onderwijs in Baltimore in de Verenigde Staten


Verklaring over de situatie van COVID-19 in Europa door de WHO

Kopenhagen, Denemarken, 12 maart 2020

In het licht van de snelle escalatie van COVID-19 in de Europese regio van de WHO en de daaropvolgende karakterisering ervan door de WHO als pandemie, spreekt het 27e Permanent Comité van het Regionaal Comité voor Europa van de WHO zich tijdens zijn derde zitting, op 11-12 maart in Kopenhagen, uit:

-zijn ernstige bezorgdheid over het toenemende aantal gevallen en de toegenomen gevolgen voor de gezondheids-, sociale en economische systemen in de Europese WGO-regio;

-zijn waardering voor het werk van het Regionaal Bureau van de WHO voor Europa; en

-haar steun aan de regionale directeur van de WHO voor Europa in zijn oproep om alle inspanningen op te voeren om een alomvattend pakket maatregelen - in combinatie toegepast - te ontwikkelen om COVID-19 in te dammen, te voorkomen en te controleren, teneinde de verspreiding ervan te vertragen en te onderdrukken waar de ziekte al voet aan de grond krijgt, en om alle niveaus van de gezondheidszorg en hun gemeenschappen voor te bereiden, teneinde de capaciteit van de volksgezondheid te versterken, ook na de huidige crisis.

Foto Amstelveen
(Foto Angelos Tzortzinis/Regionaal Comité van de WHO - 2018)

Dr. Hans Henri P. Kluge begon zijn termijn als regionaal directeur van de WHO voor Europa op 1 februari 2020, na zijn benoeming door het Regionaal Comité van de WHO voor Europa en de benoeming door de Raad van Bestuur van de WHO. Hij heeft 25 jaar ervaring in de medische praktijk en de volksgezondheid in tal van situaties over de hele wereld. Na zijn opleiding geneeskunde, chirurgie en verloskunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 1994, begon hij zijn carrière als huisarts in België


Het Permanent Comité herinnert er ook aan dat in deze huidige situatie het beginsel dat niemand achterblijft door middel van solidariteit met al onze bevolkingen, met inbegrip van migranten en vluchtelingen, nu meer dan ooit van essentieel belang is. Het Permanent Comité is dan ook van mening dat dit beginsel moet worden nageleefd:

-empathiseert met en roept op tot de krachtigste steun aan al diegenen die in de frontlinie van deze volksgezondheidscrisis werkzaam zijn, in het bijzonder gezondheidswerkers, die van cruciaal belang zijn voor de duurzaamheid van onze gezondheidsstelsels;

-roept ook op tot bescherming van de meest kwetsbare groepen in onze samenlevingen, waaronder ouderen en mensen wier gezondheid in gevaar is;

-roept alle mensen op zich verantwoordelijk op te stellen en de richtsnoeren van de regeringen te volgen; en

-roept ook de autoriteiten en belanghebbenden op om op alle niveaus gecoördineerd en in overeenstemming met de Internationale Gezondheidsregeling (2005) op te treden.

Het Permanent Comité is verheugd over de inspanningen van de WHO en haar Regionaal Bureau voor Europa om landen te ondersteunen bij het nemen van alle vereiste maatregelen, en onderstreept het belang van de WHO als een samenroeping van landen in de hele Europese regio en daarbuiten. In dit verband is het Permanent Comité:

-adviseert om, ter wille van de duidelijkheid van de communicatie, de overeengekomen kanalen in het kader van de Internationale Gezondheidsregeling (2005) te respecteren;

-roept de landenkantoren van de WHO op om hun bijstand en steun aan de nationale regeringen te intensiveren bij de communicatie over internationale richtsnoeren en de aanpassing daarvan aan de nationale context;

-wenst dat informatie en richtsnoeren in alle officiële talen van de Europese WGO-regio worden uitgewisseld; en nodigt het Regionaal Bureau uit om:

-deskundigen uit de lidstaten te betrekken bij alle netwerken die zich bezighouden met specifieke onderwerpen in verband met de huidige crisis;

-een gemeenschappelijk platform voor de lidstaten te bieden om deskundig advies over de uitvoering van de aanbevelingen van de WHO te vragen en uit te wisselen;

-alle andere vereisten voor de lidstaten te verminderen, zodat zij zich kunnen concentreren op de huidige crisis; en

-er bij landen op aandringen om zich te verbinden tot het handhaven van de inperking naast de bestrijdingsmaatregelen, om de omvang van de overdracht te verminderen en om hun gezondheidszorgstelsels te beschermen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.