Bijgewerkt: 12 juni 2024

Culturele Triennale Amstelveen naar een breder basis!

Nieuws -> Cultuur

Bron: Henry Neeter
04-04-2014

Amstelveense kunstenaars zijn blij, dat de Triënnale Amstelveen is uitgebreid met Museum Jan der Togt en Galerie Amstelveen/Kunstuitleen en is teruggekeerd naar de oorspronkelijke opzet; een driejaarlijks overzicht van het werk van professionele beeldende kunstenaars uit Amstelveen. Van 13 juni tot en met 13 juli 2014!

De drie museumdirecteuren willen, dat zoveel mogelijk kunstenaars een groter en breder publiek bereiken dan in de afgelopen 10 jaar. Toen werk moest worden ingeleverd, dat voldeed aan een opdracht binnen het kader van de Cobra beweging, wat voor sommige kunstenaars bijna onmogelijk, of zelfs aanleiding was om helemaal niet mee te doen.

Er is een optioneel verzoek een werk te maken in het kader van de viering 50 jaar Amstelveen met als thema “Zo zie ik Amstelveen! De gemeente steunt de nieuwe opzet van de Triënnale en de samenwerking tussen de drie instellingen voor beeldende kunst in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

De truck van de geweigerde Amstelveense kunstenaars, die geen plaats kregen tijdens de Triënnale in 2007 staat naast het Cobra Museum vol met hun kunstwerken. De afspraak van de gemeente in de jaren 1970 was, toen het Cobra Museum nog niet was afgebouwd, dat ALLE Amstelveense kunstenaars, zonder enige belemmering en voorbedachte criteria, hun werk elke drie jaar in de vorm van een zogenaamde Triënnale een paar weken lang tentoongesteld zouden worden in het Cobra Museum


Het iedere kunstenaar dit jaar vrij om naar eigen inzicht werk in te sturen dat voor haar, of hem representatief is. Het werk mag niet ouder zijn dan drie jaar en worden door de drie directeuren van de musea; Katja Weitering, Jan Verschoor en Hetty Tjalkens plus twee externe kunstenaars; Rob van der Vijgh en Araun Gordijn (beide Rietveld Academie) beoordeeld.

Geen vrije ondernemers of ZZP'ers

Criteria en inzichten over vrije ondernemers en ZZP'ers zijn nauwelijks toepasbaar bij het maken van kunst. Als je een mooi, nieuw product ontwikkelt, financiert, uitvoert en in een oplage van miljoenen distribueert krijg je een gouden plaat, een tegel in Los Angeles, win je een Emmy, of wordt je ondernemer van het jaar. Dankzij auteursrechten, patentrechten, octrooien en portretrecht ben je verzekerd van een toekomstige geldstroom voor jezelf en je kinderen.

Een beeldend kunstenaar creëert ieder keer opnieuw een nieuw product, moet dat via een galerie verkopen, waarbij hij gemiddeld 50% van de verkoopprijs afstaat en mag dan helemaal opnieuw beginnen. Want kunstwerken moeten unica zijn, anders verliezen zij hun waarde voor de verzamelaar. Materiaal kopen, een nieuwe vorm bedenken, uitvoeren, veranderen, perfectioneren, gieten, polijsten of vernissen en vrouw/man en kinderen te eten geven.

Daarnaast wordt hij/zij ook nog verondersteld om blij, vrij en creatief door het leven te gaan en mooi werk te scheppen. Beeldrecht over de doorverkoop bestaat, maar wordt nooit afgedragen!! Rembrandt stierf arm, hoewel hij in zijn bloeiperiode een groot aantal leerlingen had en een tijd in welstand kon leven. Van Gogh heeft nooit een cent verdiend aan zijn kunst, maar alle twee hebben een museum, dat miljoenen mensen naar ons land trekt.

De bestaande cultuurnota 2011-2013 is hopeloos verouderd. Er wordt geen rekening gehouden met de totaal veranderde omstandigheden, werkmethoden en opvattingen van onze huidige maatschappij. Ateliers voor jonge kunstenaars zijn zinloos als er geen betaalbare ateliers te huur zijn in Amstelveen om hun loopbaan voort te zetten. Het merendeel van de Amstelveense kunstenaars werkt noodgedwongen buiten onze stadsgrenzen in omliggende gemeenten!

Vindt een bescheiden, centraal gelegen expositieruimte, waar iedere maand twee kunstenaars een expositie kunnen houden. Formuleer een beleid, dat gericht is op de toekomst en groei van de Amstelveense kunstenaar als vibrerend onderdeel van de Kunststad die deze gemeente nastreeft. Bekijk de verdeling van de gelden binnen het budget, waarbij alle kunstenaars en kunstinstellingen hun deel krijgen. De nieuwgekozen raad krijgt nu de macht en de kans om het beleid van de toekomst te formuleren. Een stad zonder kunst is een stad zonder hart.

Henry Neeter was medeoprichter en zes jaar bestuurslid van de VAK – Vereniging Amstelland KunstAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.