Bijgewerkt: 3 december 2021

D66-Amstelveen bezorgd dat Amstelveen is onveiliger geworden

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
26-05-2018

De fractie van D66-Amstelveen is geschrokken van de stijging van de gemeente Amstelveen op de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad over de onveiligste gemeenten van Nederland van plaats 99 naar 42. De stijging van Amstelveen is voornamelijk het resultaat van het grote aantal woninginbraken. D66 wil dat het college van B en W snel werk gaat maken van de, in het coalitieprogramma toegezegde, verhoogde inzet tegen inbraken.

Foto Amstelveen
(Bron AD - 2018)

Screenshot van de misdaadcijfers van Amstelveen 2017 vergeleken met de cijfers van 2016 volgens het AD


100 dagen. De fractie van D66 wil dat er binnen 100 dagen een actieplan ligt, waarin concreet uitgewerkt staat hoe het aantal inbraken wordt verminderd. Maatregelen die al in het coalitieprogramma genoemde zijn, moeten in dit plan worden uitgewerkt. Voorbeelden van maatregelen tegen inbraken zijn investeringen in preventiemiddelen en verhoogde inzet van agenten en handhavers. D66-fractievoorzitter en woordvoerder veiligheid Harmen van der Steenhoven: 'De forse stijging van Amstelveen op de lijst van onveiligste gemeenten van Nederland onderstreept de noodzaak om zo snel mogelijk maatregelen te nemen.' In de eerstvolgende commissievergadering gaat D66 de situatie met het college van B en W bespreken.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2018)

Harmen van der Steenhoven fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Veiligste middelgrote gemeente. Ondanks de stijging van Amstelveen van plek 99 naar 42 in de misdaadmeter van het AD blijft de gemeente volgens de Atlas voor gemeenten de veiligste middelgrote gemeente van Nederland. Ook het algemeen misdaadcijfer is gedaald met 3%. Volgens D66 moet de inzet zich de komende tijd dus vooral gaan toespitsen op het bestrijden van inbraken. Lees ook het artikel van het AD: Zuid-Amerikaanse bende pleegt golf van inbraken in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS