Bijgewerkt: 5 december 2022

D66-Amstelveen bezorgd om lerarentekort door weinig betaalbare woonruimte

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
30-09-2017

De fractie van D66-Amstelveen vreest, dat het lerarentekort in Amstelveen de komende jaren gaat oplopen, doordat betaalbare woonruimte steeds schaarser wordt. De partij heeft signalen ontvangen vanuit diverse scholen, dat de krappe Amstelveense woningmarkt hinder oplevert bij het vervullen van vacatures. D66 vindt het belangrijk, dat de gemeente deze problematiek scherper in beeld krijgt. D66-Amstelveen wil voorkomen, dat een lerarentekort ertoe leidt, dat kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven, zoals op sommige plekken in het land steeds vaker het geval is. De partij wil daarom van het college weten hoe groot het lerarentekort in Amstelveen is, welke rol de schaarste aan betaalbare woningen hierin speelt, en welke (potentiële) leraren afzien van lesgeven in Amstelveen. De partij stelt hierover schriftelijke vragen.

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2017)

Floortje Gordon en Anne-Mieke van der Vet gemeenteraadsleden van D66-Amstelveen


Anne-Mieke van der Vet raadslid woordvoerder Onderwijs: 'Jonge leraren wonen steeds vaker noodgedwongen bij hun ouders, of buiten Amstelveen, met aanzienlijke reistijd naar hun werk. De extra belasting die het dagelijks reizen oplevert is niet wenselijk voor de leraren zelf en levert ook hoger verloop op de scholen op. We horen geregeld, dat jonge leraren hun baan opzeggen op het moment, dat ze een baan ‘dichterbij huis’ kunnen vinden. Zo’n vertrek heeft direct impact op collega’s en leerlingen.'

Floortje Gordon raadslid woordvoerder Wonen: 'Als gemeente moeten we voorkomen, dat onze kinderen de dupe worden van de sterk aantrekkende woningmarkt. Een lerarentekort komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede én geen werkende ouder zit erop te wachten, dat de kinderen noodgedwongen thuis zitten, door onvoldoende gekwalificeerde leraren voor de klas. D66 zet zich al geruime tijd in voor de realisatie van méér middeldure huurwoningen, met een huur tussen de 710 en 1000 euro. Wij willen, dat het college onderzoekt, of het mogelijk is om bij de realisatie van (nieuwe) middeldure huurwoningen, toelatingscriteria te stellen en deze specifiek te bestemmen voor bepaalde beroepen, of inkomensgroepen'. Beginnende leraren hebben meestal net een inkomen, dat bij middeldure huur past. Het merendeel van de leraren heeft een inkomen, dat past bij middensegment woningen. D66-Amstelveen wil daarnaast van het college weten, of het - onder voorwaarden en binnen de beperkingen van de Woningwet- voorrang verlenen bij de toewijzing van sociale woningen aan bepaalde beroepsgroepen, een maatregel is die overwogen kan worden voor beginnende leraren (zonder partner met inkomen).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.