Bijgewerkt: 15 juni 2024

D66-Amstelveen eist snel duidelijkheid over spelregels woningverhuur

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
30-11-2017

D66 Amstelveen wil, dat inwoners (een deel van) hun woning zo snel mogelijk kunnen verhuren. Op dit moment is tijdelijke verhuur van een kamer, of woning in Amstelveen via Airbnb niet toegestaan. D66 wil vakantieverhuur toestaan, met daarbij heldere spelregels die voor iedereen begrijpelijk zijn. Goed toezicht op en handhaving van de regels moet misbruik en overlast minimaliseren. D66 vindt, dat de wethouder haast moet maken met het uitwerken van deze spelregels.

Incidentele verhuur van (een deel van) woningen via Airbnb past bij het internationale en open karakter van Amstelveen, volgens D66-Amstelveen. Vakantieverhuur voorziet de hedendaagse toerist in een behoefte om als een ‘local’ te leven en woningen hoeven tijdens de afwezigheid van bewoners niet leeg te staan, wat ook de kans op inbraken verkleint. Het extra verdiende geld is voor de eigenaar van de woning mooi meegenomen. D66 wil het gebruik van woningen als 'illegaal hotel' gedurende het hele jaar wel zo snel mogelijk aan banden leggen en overlast terugdringen. Daarom pleit D66 al sinds 2015 voor 'Airbnb beleid'.

Tijdens de commissiebehandeling van het raadsvoorstel Beleid tijdelijk verblijf en woningdelen (28 november2017), bleek dat D66 de geformuleerde uitgangspunten steunt, maar veel zorgen heeft over de uitwerking van de spelregels en uitvoering, een punt dat door diverse insprekers werd onderstreept. Floortje Gordon (D66 woordvoeder Wonen) was tijdens de behandeling kritisch richting VVD wethouder Raat (Wonen en Handhaving) en drong aan op snellere uitwerking van de regels en het handhavingskader voor vakantieverhuur en hospitakamers. D66 overweegt een motie hierover in te dienen in de komende raadsvergadering.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Floortje Gordon raadslid van D66-Amstelveen, woordvoerder Wonen


Floortje Gordon: 'Wij hebben een kleine twee jaar gewacht op dit beleidsvoorstel met uitgangspunten van tijdelijke woningverhuur. Het is een complex dossier en vanzelfsprekend staat zorgvuldigheid voorop, maar wat ons betreft moet de wethouder sneller voortgang boeken op dit dossier. Wij hebben daarom dringend gevraagd naar de verdere uitwerking en uitvoering. In de begroting van 2018 is een fors bedrag van bijna 4 ton gereserveerd voor handhaving van woonfraude, terwijl de spelregels nog niet duidelijk zijn. Wij willen voorkomen dat inwoners die af en toe hun woning via Airbnb verhuren, voor onaangename verrassingen komen te staan, zoals een handhaver aan de deur of zelfs een bestuurlijke boete'.

D66-Amstelveen is voorstander van het, onder voorwaarden, mogelijk maken van hospitakamers (een huurder in huis), vakantieverhuur (incidentele verhuur aan toeristen) én van woningdelen (bijvoorbeeld een kangoeroewoning met oud en jong onder één dak) in heel Amstelveen. Bij vakantieverhuur via Airbnb is D66 voor een meldplicht, de afdracht van toeristenbelasting en een maximale termijn van 30 dagen per kalenderjaar. D66 wil, dat het wel mogelijk blijft om een kamer, of hele woning langer dan 30 dagen te verhuren aan een (vaste) huurder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.