Bijgewerkt: 2 december 2021

D66-Amstelveen en BBA willen een Slimme Stad

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA/D66-Amstelveen
09-07-2016

Collegepartijen D66-Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen BBA verzoeken het college van B en W om werk te maken van Smart City ontwikkelingen. D66 en BBA willen, dat Amstelveen uitdagingen op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid, welzijn, participatie, zorg, energie en economische vitaliteit vaker aanpakt door innovatie en het gebruik van slimme technologie.

Oplossen van grote vraagstukken. Technologie inzetten als middel om grote vraagstukken op te lossen. D66 en BBA zien graag, dat Amstelveen een Smart City Agenda ontwikkelt en roadmap naar een slimme stad Amstelveen. D66 en BBA roepen bij behandeling van de Kadernota 2017 op een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor deze ontwikkelingen. Hierbij zien zij graag aansluiting bij het innovatieplatform van de Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Smart City.

D66 noemt als voorbeeld Slimme Mobiliteit. Floortje Gordon (D66): “Amstelveen krijgt de komende jaren met onder andere de ombouw van de Amstelveenlijn en de verbreding van de A9 uitdagingen op het vlak van verkeersdoorstroming. Een verkeersmanagementsysteem, dat de drukte in de stad waarneemt en realtime aanpassingen doet om het verkeer beter door te laten stromen kan ertoe bijdragen, dat Amstelveen ook de komende 10 jaar een bereikbare, leefbare, gezonde en daarmee economisch vitale stad blijft”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jitze Bakker fractievoorzitter van BBA


Jitze Bakker (BBA): “De gemeente Amstelveen kan door slimme inzet van ICT en het delen van data zorgen voor een betere dienstverlening en inwoners ondersteuning bieden bij typische Amstelveense uitdagingen. Door het combineren van data over grondwaterstanden en satellietinformatie over de snelheid, waarmee huizen verzakken kan in kaart gebracht worden welke woningen mogelijk funderingsgebreken hebben. Dat is dienstverlening 2.0”

Data delen. Jitze Bakker: “BBA zou graag zien, dat Amstelveen samen met partners een proef met big data start voor een van de belangrijke maatschappelijke opgaven voor Amstelveen. Deze datawerkplaats is van belang om kennis te ontwikkelen en te exploreren. Funderingsonderzoek kan een mogelijk eerste aandachtgebied zijn”.

Floortje Gordon: “Het slagen van Smart City initiatieven valt, of staat bij de beschikbaarheid van data. De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van een goed netwerk, het delen en slim toepassen van deze data, om zo publieke meerwaarde voor onze inwoners en bedrijven te creëren. Vanzelfsprekend moet dit veilig en doelmatig.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Floortje Gordon gemeenteraadslid van D66-Amstelveen


Over Smart City ontwikkelingen. Steeds meer steden, waaronder Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Utrecht, hebben al gekozen voor Smart City oplossingen door samenwerking met startups, derde partijen en met ondersteuning van technologie en data-uitwisseling om zo leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid en uiteindelijk ook concurrentiekracht te vergroten. Het innovatieplatform van de Amsterdam Metropolitan Area, Amsterdam Smart City,  is al uitgegroeid tot meer dan 100 actief betrokken partners en meer dan 97 innovatieve projecten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS