Bijgewerkt: 6 december 2021

D66-Amstelveen geeft bedrijven handvat voor sociaal ondernemen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
08-12-2014

Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2014 zal de Participatienota worden behandeld. Hierin neemt de gemeenteraad onder andere een besluit over, hoe Amstelveen mensen zonder werk aan een baan gaat helpen. De bijdrage van D66-Amstelveen zal onder meer de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) motie zijn. De PSO is een meetinstrument bepaalt, hoeveel een bedrijf bijdraagt aan het werkgeverschap voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die vanwege een lichamelijke, of psychische aandoening meer ondersteuning nodig hebben bij hun werk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Paul Meinhardt, raadslid van D66-Amstelveen tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving op 3 december 2014


Wanneer bedrijven voldoende inverteren in sociaal ondernemen, ontvangt het bedrijf een keurmerk. Het voordeel voor bedrijven is, dat in een oogopslag duidelijk is, of zij investeren in deze doelgroep en dit niet via omwegen hoeven te bewijzen. D66 wil, dat de gemeente bij de inkoop en het contracteren van bedrijven rekening houdt met het feit, of bedrijven genoeg doen aan sociaal ondernemen. Als bedrijven een Prestatieladder Sociaal Ondernemen keurmerk hebben, zouden ze een streepje voor moeten krijgen bij de aanbesteding door de gemeente.

"De overheid krijgt de verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidshandicap te plaatsen bij bedrijven." aldus D66-Amstelveen raadslid Meinhardt. "Die plekken moeten er echter wel zijn. Door bedrijven te stimuleren om te werken aan sociaal ondernemen, prikkelen we deze bedrijven om meer arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is de gemeente Amstelveen een organisatie die deze mensen zelf al in dienst neemt en zouden we het goede voorbeeld moeten geven door zelf te werken aan het verkrijgen van het keurmerk.” In Nederland werken verschillende gemeenten al met het keurmerk waaronder gemeente Eindhoven, Apeldoorn en Den Haag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.