Bijgewerkt: 24 juli 2024

D66-Amstelveen is blij met forse investeringen in onderwijs

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
04-07-2024

De gemeenteraad van Amstelveen heeft het integraal huisvestingsplan besproken, waarmee bijna 123 miljoen euro wordt geïnvesteerd in moderne, duurzame en goed uitgeruste schoolgebouwen. D66 is blij met deze investeringen en stelt dat hiermee de ambitie wordt onderstreept om van Amstelveen een echte onderwijsstad te maken.

Onderwijsstad. D66 is blij met de plannen uit het integraal huisvestingsplan. 'D66 heeft de ambitie om van Amstelveen een echte onderwijsstad te maken, met de beste kansen in de voor onze jeugd. Hier horen ook goede schoolgebouwen bij. Want goed onderwijs vereist goede schoolgebouwen. En elke euro die we investeren in onze schoolgebouwen is uiteindelijk een investering in de kansen van onze jeugd'- aldus Saloua Chaara, raadslid van D66 en woordvoerder onderwijs. Zij wijst erop dat deze investeringen bijzonder zijn gezien de structureel lage financiering vanuit het Rijk. 'Veel gemeenten kunnen door geldgebrek niet investeren in de vernieuwing van schoolgebouwen. In Amstelveen kunnen en doen we dit gelukkig wél. We leggen uit eigen middelen geld bij om toch te kunnen blijven investeren in goede schoolgebouwen voor onze leraren en jeugd' -zegt Chaara.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2023)

Saloua Chaara gemeenteraadslid van D66-Amstelveen, woordvoerder van Maatschappelijke ondersteuning

Nieuwe gebouwen. In Amstelveen is de laatste jaren al flink geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Zoals in de nieuwbouw voor het Hermann Wesselink College en de openbare basisschool Piet Hein. Het Keizer Karel College is gerenoveerd. Eind dit jaar kunnen ook de Horizon, de Akker en Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld een gloednieuw gebouw in gebruik nemen. Daarnaast komt er een sporthal voor het Keizer Karel College en krijgen de Cirkel, de Pioniers en de Willem Alexanderschool geheel nieuwe gebouwen. Chaara: 'We mogen hier trots op zijn. Helemaal als je hierbij optelt dat er grote stappen worden gezet voor de vergroening van schoolpleinen en er blijvend werk wordt gemaakt van de veiligheid rondom scholen. Dit zijn allemaal zaken waar D66 zich de afgelopen tijd hard voor heeft gemaakt en die laten zien dat Amstelveen onderwijs als een topprioriteit beschouwt.'

Tienerschool. Een andere belangrijke ontwikkeling is volgens D66 de mogelijke oprichting van een Tienerschool in Amstelveen. Deze school biedt een tussenstap voor kinderen voor wie de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te groot is. Zij hebben meer tijd om zich te ontwikkelen en het schooladvies wordt met een paar jaar uitgesteld. Chaara: 'In Nederland selecteren we kinderen op zeer jonge leeftijd naar verschillende niveaus. Dit is internationaal vergeleken zeer vroeg en kan bijdragen aan ongelijke kansen. D66 pleit daarom al langer voor onderwijsvormen die deze selectie uitstellen, zoals brede brugklassen, verlengde basisscholen en tienerscholen. We zijn er blij mee dat enkele schoolbesturen dit idee oppakken. Wij hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd deze ontwikkeling maximaal te faciliteren en het de schoolbesturen zo makkelijk mogelijk te maken om de tienerschool echt van de grond te krijgen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.