Bijgewerkt: 6 december 2021

D66-Amstelveen is blij met investeringen in onderwijs en duurzaamheid

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
25-05-2018

De fractie van D66-Amstelveen is blij met het samen met de VVD en PvdA gesloten het coalitieakkoord 'Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen'. D66 is vooral gelukkig met de investeringen in onderwijs en duurzaamheid en de aandacht voor betaalbaar wonen. De partij ziet uit naar een constructieve samenwerking met de gehele gemeenteraad bij de invulling en uitwerking van dit coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Onderwijs en duurzaamheid. D66 herkent veel van haar eigen verkiezingsprogramma terug in het coalitieakkoord. 'We zijn de verkiezingen ingegaan met inzet op het beste onderwijs, betaalbaar wonen en een duurzame toekomst voor Amstelveen. In dit akkoord zien we dat goed terug' - aldus D66-fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven. De raad handhaaft de jaarlijkse extra investering in de kwaliteit van het onderwijs en investeert onder meer in taalklassen.

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2018)

Harmen van der Steenhoven fractievoorzitter van D66-Amstelveen


De coalitie heeft daarnaast een ambitieuze agenda op het gebied van wonen. Bij nieuwe bouwinitiatieven krijgt het lage middeldure huursegment (€ 710-€ 900) de ruimte en er wordt werk gemaakt van beleid op het terrein van woningdelen en vakantieverhuur. Het stimuleringsfonds duurzaamheid krijgt een extra impuls. De gemeente gaat het goede voorbeeld geven als het gaat om het verduurzamen van gebouwen en er moeten plan komen om van gas los te komen.

Twee wethouders. In het nieuwe college van B en W levert D66 twee wethouders. Floortje Gordon is in het nieuwe college verantwoordelijk voor een aantal portefeuilles die direct raken aan de fysieke leefomgeving van iedere Amstelvener, te weten Ruimtelijke ordening, Groen, Milieu, Afvalbeleid, Parkeren en Integraal wijkbeheer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles Duurzaamheid en Economische zaken, Natuur- en milieueducatie en Emancipatie & discriminatie*. Frank Berkhout is al sinds 1997 actief in de Amstelveense politiek en was de vorige periode fractievoorzitter. Frank is verantwoordelijk voor de portefeuilles Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Jeugdzorg, Jongeren, Vastgoed en de gemeentelijke organisatie (o.a. ICT). 

Nieuwe fractie. Binnen de fractie volgt Harmen van der Steenhoven Floortje Gordon op als fractievoorzitter. Harmen is sinds 2014 raadslid en vicefractievoorzitter. Door de benoeming van de twee wethouders en het terugtreden van Maaike Veeningen, zijn tijdens de raadsvergadering van 23 mei 2018 drie nieuwe D66-ers als raadslid benoemd. Robert Zuidbroek en Edwin van der Waal keren terug in de gemeenteraad. Nieuw is Saloua Chaara. Saloua studeerde politicologie en werkt als programmamanager sociaal domein bij de Regio Gooi en Vechtsteek. De zevenkoppige fractie bestaat verder uit Anne-Mieke van der Vet, Tawros Aslanjan en Stephanie Schilder. (*samen met wethouder Marijn van Ballegooijen PvdA).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.