Bijgewerkt: 28 november 2021

D66-Amstelveen is kritisch over bouwplannen rond 't Jagershuis

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
07-08-2017

D66-Amstelveen is kritisch over de voorgenomen sloop van het gebouw van het voormalig restaurant 't Jagershuis aan de Amstelzijde 4 en de bouw van 7 woningen op de locatie. De partij is bang, dat door de sloop van het gebouw de cultuurhistorische waarde van de Amstelzijde wordt aangetast en de omgeving een zeer waardevolle horecalocatie verliest. D66 roept het college van B en W op om te onderzoeken, of de horecabestemming en de uitstraling van het gebouw behouden kunnen blijven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herberg 't Jagershuis was van oorsprong een trefpunt voor de (scheep) 'jagers' die met hun paarden de trekschuiten trokken over het jaagpad, vanaf Amsterdam langs de Amstel, richting Uithoorn. Het is gevestigd in een monumentaal pand, direct aan het water van de rivier de Amstel, aan de Amstelzijde 2- 4 in Amstelveen. De vroegste gegevens over 't Jagershuis stammen uit de 17de eeuw uit 1614. Pas na een ingrijpende verbouwing in 1964 kreeg het haar huidige uiterlijk en bestemming als restaurant-hotel. Het gebouw staat op de lijst van Rijksmonumenten, maar in 2015 ging de eigenaar failliet en de gemeente Amstelveen probeert nu het gebouw van deze lijst te schrappen en dat maakt de nieuwbouw mogelijk


Unieke locatie aan de Amstelzijde. Het gebouw van ’t voormalige hotel en restaurant ’t Jagershuis is wat D66 betreft van grote cultuurhistorische waarde en is waardevol voor het straatbeeld van de Amstelzijde, een Rijksbeschermd Dorpsgezicht. De partij is het met omwonenden eens, dat de nieuwbouwplannen hierop een aantasting kunnen vormen. Eerder verloor het pand haar monumentale status. D66-Amstelveen raadslid Floor Gordon: 'De gemeente zou alles in het werk moeten stellen om de stijl van het originele gebouw te behouden. Behalve de architectuur en de locatie is ook de ligging aan het water met uitzicht op het oude centrum van Ouderkerk aan de Amstel uniek. De bestemming wonen past daarnaast veel minder goed in een gebiedsvisie op een levendige Amstelzijde dan horeca.' D66-Amstelveen roept het college van B en W op ook omwonenden en buurgemeente Ouder-Amstel over de plannen te raadplegen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het hotel gedeelte van 't Jagerhuis op 7 augustus 2017. 356 jaar geleden was hier een pleisterplaats voor scheepsjagers die hier vanwege de aaneengesloten bebouwing, met hun paarden moesten af en aanhaken. Eigenaar Willem Paulusz. Hooft noemde de herberg in 1661 'De Vier Heemskinderen'. Aan het eind van de 18de eeuw was hier een kuiperij, waar houten kuipen, vaten werden gemaakt. Maar in de 19de eeuw werd toch weer een café geworden. Het heette 'Buitenlust' en later 'De Rustende Jager'. In 1964-65 gerestaureerd en uitgebreid tot hotel-restaurant onder de naam 't JagershuisVestigen nieuw restaurant onderzoeken. D66 ziet het liefst, dat de horecabestemming op deze unieke locatie behouden blijft. De partij roept het college van B en W op om de eigenaar aan te moedigen een nieuwe restaurantuitbater voor het pand te zoeken die op de locatie een laagdrempelige horecagelegenheid kan beginnen. Dit past wat de partij betreft ook beter in de recentelijk door de gemeente vastgestelde gebiedsplannen voor de horeca aan de Amstelzijde. D66-raadslid Harmen van der Steenhoven: 'Vorig jaar heeft de gemeente ruim anderhalf miljoen euro in de Amstelzijde geïnvesteerd om onder andere de horeca een boost te geven. Ook wordt er hard gewerkt aan het realiseren van meer betaalbare parkeerplekken in de omgeving. Het lijkt dan vreselijk zonde om een van de meest unieke horecagelegenheden binnen het gebied op te offeren voor 7 dure woningen.' (Het gebouw staat wel nog steeds op de lijst van de Rijksmonumenten (7 augustus 2017) in het Monumentenregister. red.)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS