Bijgewerkt: 3 december 2021

D66-Amstelveen is tegen verhoging bouwleges met 30%

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
07-03-2013

De D66 fractie in Amstelveen verzet zich tegen de voorgestelde verhoging van de bouwleges van 2,1% naar 2,9% van de bouwsom. Het College van B en W wil de tarieven tussentijds verhogen om deze in 2013 meer kostendekkend te maken.

Het gemeentebestuur heeft te maken met tegenvallende inkomsten als gevolg van het uitblijven van een aantal (grote) bouwprojecten. Het voorstel van het college is volgens D66 onvoldoende onderbouwd er is bijvoorbeeld nog niet voldoende gekeken naar mogelijkheden om de kosten te reduceren.

 “Juist in deze tijd is een verhoging van de bouwkosten door de lokale overheid niet uit te leggen” aldus raadslid Frank Berkhout. “De landelijke overheid verlaagt de BTW op verbouwingen en renovaties om de bouw en de economie te stimuleren en juist op dat moment, verhoogt dit college de leges. Dat lijkt me nu niet de bedoeling”. 

berkhout Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Frank Berkhout, raadslid van D66-Amstelveen


Als gevolg van de economische neergang is het aantal bouwaanvragen fors teruggelopen. D66 verwacht van de wethouder financiën, dat hij er alles aan gaat doen om de kosten van de afdeling, waar de vergunningen worden afgegeven terug te dringen. “Iedereen die de krant leest, had de teruggang in het aantal bouwaanvragen kunnen zien aankomen.

En het is niet de verwachting, dat het de komende jaren beter wordt. Zo vult Berkhout aan. In het huidige voorstel wordt gewoon geen aandacht besteed aan het verlagen van de kosten. Belastingverhogingen lossen volgens de democraten de problemen niet op.

D66 wil pas praten over een voorstel voor een eventuele verhoging van de leges, als dat gepaard gaat met een plan, hoe ook de kosten van ambtelijk apparaat worden teruggedrongen. “Wij begrijpen best, dat dit uitzonderlijke omstandigheden zijn en dat het wellicht niet helemaal mogelijk is om de daling van de inkomsten als gevolg van het lagere aantal aanvragen in een keer op te vangen. Maar het is wel gelijk oversteken.” Aldus Berkhout.

“Eerst moet het college kijken naar de kostenkant: zijn er manieren om de kosten omlaag te krijgen? Dan is een belastingverhoging niet nodig. Belastingverhoging zou echt het laatste middel moeten zijn, wat je toepast om de financiële huishouding op orde te houden. Het college heeft ons nog niet overtuigd, dat het er alles aan gedaan  heeft om de verhoging te voorkomen. Het zou goed zijn als de wethouder dit voorstel van tafel haalt en zijn ambtenaren het huiswerk nog eens laat overdoen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS