Bijgewerkt: 7 december 2021

D66-Amstelveen is verheugd over het nieuw Amstelveens minimabeleid

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
28-09-2015

De Amstelveense afdeling van D66 is verheugd met de door het college van B en W gepresenteerde plannen voor een nieuw minimabeleid. Door de nieuwe plannen verdwijnt de inkomensval na het accepteren van een betaalde baan vanuit een uitkering. De groep mensen die aanspraak op minimaregelingen kunnen doen wordt daarnaast verbreed, zodat bijvoorbeeld ouderen ook een extra steuntje in de rug krijgen. Volgens onderzoek van de gemeente zorgde het huidige minimabeleid er tot op heden voor, dat een stapeling van regelingen er in sommige gevallen toe leidt, dat het accepteren van een betaalde baan financieel ongunstig uitpakte in vergelijk met een uitkeringssituatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Harmen van der Steenhoven raadslid van D66-Amstelveen


Harmen van der Steenhoven D66-raadslid: “Het is zeer onwenselijk om regelingen in stand te houden die ervoor zorgen, dat werken niet loont. Ik ben blij dat het college daar nu iets aan doet.” Een tweede maatregel die het college van B en W voorstelt is het vergroten van de doelgroep voor wie het minimabeleid toegankelijk is. Tot op heden konden alleen mensen tot 110 procent van de bijstandsnorm aanspraak maken op de regelingen. In het nieuwe beleid wordt dit verruimd tot 130 procent van de bijstandsnorm. Dit is volgens D66 goed nieuws voor bijvoorbeeld ZZP'ers die het even wat minder hebben, of voor ouderen met alleen een AOW.

Daarnaast wordt er actie ondernomen rondom de schuldhulpverlening. Op dit gebied waren grote tekorten ontstaan, omdat het aantal mensen die hier aanspraak op maken is gegroeid. Volgens de partij is het een goede zaak, dat deze tekorten niet verder oplopen. Schuldhulpverlening zorgt volgens D66 weer voor perspectief voor veel gezinnen. “Als je je baan verliest, je kinderen ouder en dus vaak duurder worden, terwijl tegelijkertijd je huis onder water staat kan het flink lastig worden,” aldus van der Steenhoven.  “De gemeente helpt in dat soort gevallen met schuldhulpverlening, zo krijgen inwoners bijvoorbeeld budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, of een saneringskrediet. Dit geeft mensen weer perspectief voor de toekomst.” De gemeenteraad stemt op woensdag 30 september 2015 tijdens de raadsvergadering over het nieuwe beleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.