Bijgewerkt: 2 december 2021

D66-Amstelveen kandidaat spioneerde tijdens BBA informatieavond

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
14-03-2018

Afgelopen zaterdag 10 maart 2018 vond in wijkcentrum Westwijk een informatieavond plaats voor de Indiase gemeenschap in Amstelveen. De door Burgerbelangen Amstelveen (bbA) georganiseerde avond was bedoeld om de Indiase gemeenschap kennis te laten maken met Burgerbelangen Amstelveen en met het Nederlandse systeem van gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast gaf de avond gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de specifieke behoeften en wensen die de Indiase gemeenschap hier in Amstelveen heeft.

Foto Amstelveen
(Foto Chris Smeenk - 2018)

De informatieavond van BBA over de komende verkiezingen werd ook door een D66-kandidaat bezocht (de rode pijl wijst op Shivan Bhoendie


Hoewel deze intieme avond formeel geen besloten karakter had – de Indiase gemeenschap was als zodanig uitgenodigd – is Burgerbelangen Amstelveen onaangenaam verrast na afloop te hebben moeten constateren dat de nummer 15 van de kandidatenlijst van D66, Shivan Bhoendie, zonder zich als zodanig bij de organisatoren kenbaar te maken, in de zaal aanwezig bleek te zijn en zich na afloop niet als geïnteresseerde, maar als D66 kandidaat heeft geprofileerd naar de aanwezigen.

Vanuit de Indiase gemeenschap zijn inmiddels diverse afkeurende reacties gekomen en wordt D66 verweten misbruik te hebben gemaakt van de gastvrijheid van Burgerbelangen Amstelveen. Burgerbelangen Amstelveen is bijzonder teleurgesteld in deze gang van zaken en neemt het D66 kandidaat Shivan Bhoendie buitengewoon kwalijk op deze onfatsoenlijke manier te hebben gehandeld.

D66 spy present at bbA information evening for Indian community.

Last Saturday an information evening took place in the Westwijk district center for the Indian community in Amstelveen. The evening organized by Burgerbelangen Amstelveen was intended to introduce the Indian community to Burgerbelangen Amstelveen and the Dutch system of municipal elections. In addition, the evening gave an opportunity to talk to each other about the specific needs and wishes of the Indian community here in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Chris Smeenk - 2018)

The information evening of BBA on the upcoming elections was also visited by a D66 candidate (the red arrow points out Shivan Bhoendie


Although this intimate evening formally had no closed character (the Indian community was invited as such), Burgerbelangen Amstelveen was unpleasantly surprised to find out afterwards that the number 15 of the candidate list of D66, Shivan Bhoendie, without being known to the organizers as such to be present in the room and afterwards did not profile himself as an interested but as a D66 candidate to the attendees. From the Indian community several disapproving reactions have come and D66 is accused of having misused the hospitality of Burgerbelangen Amstelveen. Burgerbelangen Amstelveen is particularly disappointed in this state of affairs and extremely resents D66 candidate Shivan Bhoendie `s acting in this indecent way.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS