Bijgewerkt: 3 december 2021

D66-Amstelveen legt verantwoording af over 4 jaar oppositie voeren

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
16-12-2013

Politiek handelen vereist verantwoording. D66-Amstelveen heeft om die reden het college gevraagd aan de gemeenteraad haar beleid van de afgelopen vier jaar te verantwoorden. Ook de fractie van D66 heeft een verantwoordingsdocument (pdf 8 pagina’s) opgesteld, voor de kiezer. In dit document laat zij op hoofdlijnen zien, wat de inbreng van de afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad is geweest.

Fractievoorzitter Maaike Veeningen: “Van politieke partijen wordt vaak gezegd, dat zij alleen bij verkiezingen hun gezicht laten zien om stemmen te winnen. De manier, waarop D66 politiek bedrijft, staat haaks op deze gedachtegang. D66 zoekt vaker contact met de kiezer, en is niet bang verantwoording af te leggen voor haar handelen. De afgelopen jaren is onze fractie regelmatig Amstelveen ingegaan en heeft wijken en instellingen bezocht. Ook vinden wij het van belang om aan het eind van de raadsperiode verantwoording af te leggen over onze inzet. Dat doen we met dit document.”

veeningen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Maaike Veeningen, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


In het verantwoordingsdocument worden op hoofdlijnen de verschillende moties en amendementen behandeld die in de afgelopen 4 jaar door D66 zijn ingediend, en welke een meerderheid hebben gehaald. Hierdoor zijn belangrijke wijzigingen in het beleid van het huidige college aangebracht.

Zo kon bijvoorbeeld het Amstelveens Poppentheater door een amendement van D66 op de eigen plek behouden blijven, kwam er extra geld voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, maar ook voor bestrijding van inbraken, en wordt het Stadsplein verlevendigd door onder meer bankjes, groen en betere verlichting te plaatsen. Het volledige document met alle moties en amendementen is te lezen op www.d66amstelveen.nl .

De fractie van D66-Amstelveen heeft via schriftelijke vragen het college gevraagd om ook verantwoording af te leggen over de periode 2010-2014. Het college heeft geantwoord een verantwoordingsdocument in februari 2014 aan de Raad te presenteren. Aan de hand van dit document kan dan een raadsdebat gevoerd worden. Dat vindt D66 winst, want het schrijven van een collegeprogramma en uitvoeringsprogramma is vanzelfsprekend maar even belangrijk is de uiteindelijke resultaten te laten zien.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS