Bijgewerkt: 20 juni 2024

D66-Amstelveen pleit voor het Airbnb beleid

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
15-12-2015

De Amstelveense collegepartij D66 pleit voor beleid ten aanzien van vakantieverhuur van woningen via websites als Airbnb. De partij ziet vakantieverhuur in populariteit toenemen en wil voorkomen, dat woningen oneigenlijk aan de woningvoorraad worden onttrokken, doordat zij voor langere tijd, of het hele jaar worden aangeboden. Ook maakt D66 zich zorgen over het ontstaan van een ongelijk speelveld met hotels, mogelijke overlast voor buren en het gebrek aan toezicht op brandveiligheid.

Airbnb verhuur voorziet de hedendaagse toerist in een behoefte om als een ‘local’ te leven, terwijl woningen tijdens de afwezigheid van bewoners niet leeg hoeven te staan, wat de kans op inbraken verkleint. De extra inkomsten die dit de eigenaar oplevert is mooi meegenomen. D66 Amstelveen vindt, dat deze vorm van incidentele verhuur past bij het internationale en open karakter van de stad. Tegelijkertijd wil de partij voorkomen, dat er een onoverzichtelijke markt ontstaat, waarin de gemeente onvoldoende inzicht heeft, hoe en in welke mate woningen worden verhuurd.

Daarom pleit zij voor “Airbnb beleid”. De partij vindt, dat vakantieverhuur niet mag als er (excessief) overlast wordt veroorzaakt, als er sprake is van woningonttrekking, of als het gaat om een sociale huurwoning. Het steekproefsgewijs controleren van het aanbod op websites van vakantieverhuur, om te beoordelen, of sprake is van verhuur van woningen die verder gaat dan incidentele vakantieverhuur, zou een handhavingsmiddel kunnen zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Floortje Gordon, gemeenteraadslid van D66-Amstelveen


D66-raadslid Floortje Gordon: “Vakantieverhuur biedt voordelen voor eigenaren en toeristen, maar tegelijk moeten mogelijke negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt. Het voorkomen van ongewenste effecten van vakantieverhuur van woningen begint bij het vaststellen van heldere beleidsregels en goede communicatie hierover met onze inwoners, bijvoorbeeld over het feit, dat je een boete riskeert als je geen toeristenbelasting afdraagt. Als het gaat om een goede handhaving kan het verstandig ervaringen te delen met andere steden”. D66 gaat samen met collegepartij VVD en oppositiepartij CDA schriftelijke vragen indienen over dit onderwerp bij het college van B en W van Amstelveen. Zij hebben zes weken om hierop te reageren.

Vakantieverhuur is een nieuw opkomende vorm van incidentele verhuur, waarbij eigenaar/bewoners, of huurders via websites hun woning tegen betaling per nacht aan (meestal) toeristen aanbieden voor een gedeelte van het jaar. Deze vorm van verhuur via websites is een wereldwijde autonome ontwikkeling in de toeristische sector. Airbnb, de grootste website via welke woningen worden verhuurd is actief in meer dan 34.000 steden, 190 landen en heeft meer dan 2 miljoen accommodaties wereldwijd. In alle toeristische steden, vooral in Amerika en Europa, is het aanbod de laatste jaren sterk gegroeid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.