Bijgewerkt: 6 december 2021

D66-Amstelveen presenteert haar verkiezingsprogramma 'Nu Vooruit'

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
13-01-2014

D66-Amstelveen presenteerde op maandagavond 13 januari 2014 in Grand Café 't Oude Dorp haar verkiezingsprogramma 'Nu Vooruit' in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Onderwijs, economie, groen en cultuur hebben de hoogste prioriteit voor D66.

d66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De titel van het verkiezingsprogramma 'Nu Vooruit' van D66-Amstelveen


Maaike Veeningen fractievoorzitter: 'Amstelveen is één van de meest aantrekkelijke steden in Nederland om te wonen. In 2013 scoorden alleen Amsterdam en Utrecht hoger in de 'Atlas voor gemeenten'. Die hoge score hebben we te danken aan onze groene omgeving, goede culturele voorzieningen en de relatief lage werkloosheid.

Maar onze mooie positie staat onder druk. Steeds meer bedrijven trekken weg uit Amstelveen, wat niet alleen gepaard gaat met een toenemende leegstand van kantoren, maar ook met het verlies van banen. Tevens gaan er meer ondernemers failliet. De woningmarkt zit op slot. De komende periode hevelt het Rijk bovendien taken op het gebied van (jeugd)zorg en werk en inkomen over naar gemeenten.

d66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Vrnl.: Frank Berkhout raadslid, Edwin van der Waal kandidaat raadslid, Tawros Aslanjan kandidaat raadslid Campagne Coördinator en Fleur van Bladeren secretaris D66-Amstelveen luisteren naar de presentatie


Een grote uitdaging, want op de bijbehorende budgetten wordt stevig gekort. Het op peil houden van onze voorzieningen vraagt daarmee om steeds meer creativiteit. D66 wil aanpakken. Amstelveen aantrekkelijk houden vraagt om inspanning, investeringen en innovatie. Het vraagt om een stad, waar het naast aantrekkelijk wonen, ook aantrekkelijk werken en ondernemen is. D66 wil vooruit met Amstelveen.

Door te bouwen aan nieuwe en duurzame groei en tevens ruimte te creëren voor talent en ondernemers. Daarmee scheppen we kansen voor de toekomst. Te beginnen met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Omdat ieder kind de kans verdient het beste uit zichzelf te halen. En omdat talentontwikkeling het fundament vormt van onze kenniseconomie.

Amstelveen vooruit. Door niet te bezuinigen met de kaasschaaf, maar de focus te leggen op de onderscheidende punten van Amstelveen. Door keuzes te maken en weer te investeren. In onderwijs, economie, groen en cultuur. Door woningen te creëren voor de middeninkomens, zodat de doorstroming op gang komt. Door zorg dichtbij te brengen in de wijken. Door overbodige regels weg te nemen en zowel inwoners als ondernemers de ruimte te bieden om eigen initiatieven te ontplooien.

d66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Nico van Ginkel, partijvoorzitter en Maaike Veeningen, fractievoorzitter en lijsttrekker van D66-Amstelveen presenteren samen de gedrukte versie van het verkiezingsprogramma van de partij 'Nu Vooruit'


Door krachten te bundelen, nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen onderwijs, het bedrijfsleven en cultuur. Door actief te werken aan het recht op acceptatie voor iedereen. En door oog te hebben voor een duurzame toekomst.' Verkiezingsprogramma D66-Amstelveen 2014-1018 download (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.