Bijgewerkt: 27 november 2021

D66-Amstelveen roept wethouder Bot op tot ondertekening Parijs verklaring

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
26-11-2015

De Amstelveense collegepartij D66 roept wethouder Bot (BBA) op tot ondertekening van de Parijs verklaring van Klimaatverbond Nederland (pdf 1 pagina). In deze verklaring worden bestuurders van provincies, gemeentes, waterschappen en de landelijke overheid opgeroepen om tot een daadkrachtig klimaatbeleid te komen en alles in het werk te stellen nationaal en internationaal maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Deze verklaring is al ondertekend door meer dan 70 wethouders uit Nederlandse gemeentes, waaronder die van Den Haag, Maastricht, Tilburg, Nijmegen, Amersfoort en Zaanstad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Edwin van der Waal gemeenteraadslid van D66-Amstelveen


Van 30 november tot 11 december 2015 vindt in Parijs de klimaatconferentie COP21 plaats. Het doel van de klimaatconferentie is om afspraken te maken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Om de opwarming onder de 2 graden te houden is het nodig, dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2050 afneemt met 50 procent ten opzichte van 1990.

Het klimaatbeleid is op lokaal niveau het meest effectief en daarom hebben meerdere wethouders in het Nederland via het Klimaatverbond Nederland een “Parijsverklaring” opgesteld. Met de ondertekening beloven bestuurders zich maximaal in te spannen voor maatregelen die leiden tot klimaatneutrale regio’s, een klimaatneutraal Nederland en dat die maatregelen meetbaar en afrekenbaar zijn. De ondertekening is ook een krachtig signaal van lokale bestuurders om de klimaatconferentie in Parijs te laten slagen.

D66-Amstelveen gemeenteraadslid Edwin van der Waal: “Het zou geweldig zijn als het aandeel duurzaam opgewekte energie in Amstelveen twee keer zo snel zou groeien, dit is over vijf jaar 20 procent van het totaal aan opgewekte energie. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat de wethouder hier ook naar streeft en dus zijn handtekening onder de Parijsverklaring zal zetten.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS