Bijgewerkt: 6 december 2021

D66-Amstelveen wil Amstelveense Tienerschool

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
25-02-2021

In januari 2021 heeft D66 scholen, wethouder Frank Berkhout én Tweede Kamerlid Paul van Meenen, online bij elkaar gebracht om na te denken over het beste en meest inclusieve onderwijs in Amstelveen. Op 4 maart 2021 gaat D66 ook met ouders in gesprek. Zodat ook hun inbreng meegenomen wordt  bij de plannen van de onderwijspartij. Ouders kunnen zich aanmelden via: https://amstelveen.d66.nl/agenda .

Breed draagvlak voor inclusiever onderwijs. 'Ik ben enorm trots op hoeveel Amstelveense scholen met ons wilden praten over inclusief onderwijs. Nagenoeg alle scholen waren bij onze expertmeeting aanwezig en de opkomst was bijzonder hoog. Dit laat zien dat onze scholen écht aan de slag willen met inclusiever onderwijs. Maar óók dat zij vinden dat er werk aan de winkel is als het gaat om meer kansen voor leerlingen die moeilijk meekomen' - zegt Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66-Amstelveen.

Veel ideeën en goede voorbeelden. Scholen hebben veel ideeën geopperd. Van het creëren van time-out plekken op school, tot verlengde schooldagen voor kinderen die moeilijk meekomen, tot een heus expertisecentrum voor inclusief onderwijs in Amstelveen. Dit laatste is een idee van de Bloeiwijzer waarmee de basisschool voor speciaal onderwijs, reguliere scholen helpt om kinderen met een extra onderwijsbehoefte goed te ondersteunen. 'Een initiatief wat D66 zeer omarmt. Het speciaal onderwijs wordt letterlijk naar reguliere scholen gebracht. Hier zijn we al langer voorstander van. We hopen dat het expertisecentrum er snel komt' - aldus Chaara.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2020)

Saloua Chaara gemeenteraadslid van D66-Amstelveen, woordvoerder van Jeugd


D66 wil Amstelveense Tienerschool. Ook is een Amstelveense Tienerschool veelvuldig als oplossing door scholen genoemd. Dit is een school voor kinderen van 10-14 jaar voor wie de reguliere overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs te groot is. Leerlingen gaan pas op hun 14de naar het vmbo, havo of vwo en stromen daar dan in het derde jaar in.

Saloua: 'D66 gelooft erg in het concept van de Tienerschool. Met een tienerschool stellen we het schooladvies voor een specifieke groep kinderen een paar jaar uit. Zodat kinderen langer te tijd hebben hun talenten te ontwikkelen en het schoolniveau later wordt bepaald. Hiermee krijgen leerlingen een betere springplank voor hun verdere schoolloopbaan. Hoe mooi is het dat we op deze manier met het onderwijs kunnen samenwerken om in Amstelveen het beste en meest inclusieve onderwijs van Nederland te bieden?' De democraten werken het concept de komende tijd samen met scholen verder uit.

Ouders, sluit aan op 4 maart! D66-Amstelveen wil ook van ouders te horen wat beter kan en anders móet om het meest inclusieve onderwijs van Nederland te bieden. Zodat zij hier samen met scholen werk van kan maken. Daarom gaat D66 op 4 maart 2021 met ouders in gesprek. D66 nodigt ouders uit om hun ervaringen te delen en te vertellen wat beter kan. Ook onderwijswethouder Frank Berkhout sluit hierbij bij dit gesprek aan. Aanmelden kan via deze website: https://amstelveen.d66.nl/agenda

Inclusieve onderwijs? Inclusief onderwijs is onderwijs, waarin kinderen vanuit allerlei achtergronden en met én zonder beperkingen samen spelen, werken en leren. Op een toegankelijke school in hun eigen omgeving, die hun ouders hebben uitgekozen. Dezelfde school, waar ze heen zouden gaan als ze geen handicap hadden. Inclusief onderwijs is open voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en dus met de nodige ondersteuning en zorg waar die nodig is voor optimale ontwikkeling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.